Những câu nói của Natalya Nghiệp Hỏa Yêu Hậu (Burning Embers)

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Natalya Nghiệp Hỏa Yêu Hậu (Burning Embers) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt.
Natalya Burning Embers Intro voice line/Âm thanh lúc pick tướng Natalya Nghiệp Hỏa Yêu Hậu
The Queen has attained nirvana – Nữ hoàng đã đạt đến Niết Bàn (Niết Bàn nào chứ không phải NB của Phật Giáo rồi).
Tonight is the night I break you – Đêm nay ta sẽ hủy hoại ngươi
The crows cry as the moon hides behind the clouds – Quạ kêu khi trăng ẩn sau mây
Natalya Burning Embers Athanor language/Ngôn ngữ Athanor của Natalya Nghiệp Hỏa Yêu Hậu

Skin này không có nói ngôn ngữ Athanor

Natalya Burning Embers In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Natalya Nghiệp Hỏa Yêu Hậu
I was once a Queen – Ta đã từng là nữ hoàng
Take it all – Nhận lấy này
You are dead to me – Ngươi chết với ta
Yes – Tốt
I can feel the pain and anger, same as mine – Ta có thể cảm thấy sự phẫn nộ và thống khổ, giống như ta
A feast of death! – Một bữa tiệc chết chóc!
This is the perfect plan for revenge – Đây là kế hoạch trả thù thật hoàn hảo
Âm thanh lúc chết
The Queen will be reborn in a night of slaughter – Nữ hoàng sẽ hồi sinh trong một đêm đầy chết chóc
Hahaha
You are in the way of my hatred! – Ngươi đang ngăn cản thù hận của ta
I once had more suitors than any woman – Ta đã từng có nhiều người cầu hôn hơn bất kỳ phụ nữ nào
None shall live – Không kẻ nào có thể sóng sót
Let the bodies burn – Hãy để cho thể xác chúng bị thiêu rụi
Let the spirits wail – Hãy để những linh hồn than khóc
The Crows, oh how they cried when the blood moon was covered – Những con quạ, ôi chúng đã khóc như thế nào khi mặt trăng máu bị mây che
Born from ashes, I am the Night – Ta là đêm tối sinh ra từ tro tàn.
Go my child – Đi nào, con ta
Death shall be your destiny – Cái chết sẽ là số phận của ngươi
Âm thanh lúc chết
Âm thanh lúc chết
Âm thanh lúc chết
Haha
They ran a knife through my heart and spat on my grave!. – Chúng đâm một nhát dao vào tim ta và phỉ nhổ vào mộ ta

End of Natalya Burning Embers hero quotes / Hết các câu nói của Natalya Nghiệp Hỏa Yêu Hậu

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)
Download Natalya Nghiệp hỏa yêu hậu voice line mp3

1 comment / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *