Những câu nói của Natalya trong game Liên Quân

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Một phần nội dung có copy từ video Dịch giọng Natalya tại kênh của Anh Bảo Trang Phan Vũ với sự đồng ý của tác giả.
Natalya intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Natalya
Play Vengeance will be mine. – Việc báo thù là của ta.
Play Never turns your back on a demon – Đừng bao giờ quay lựng lại với quỷ dữ.
Play Hell hath no fury like a demon scorned. – Không có cơn giận nào ở địa ngục có thể sánh với sự tức giận khi ngươi từ chối quỷ dữ.
Natalya Athanor language/Ngôn ngữ Athanor
Play Tho zmillǝ sughbishuzǝnnǝn tachorrin – No light will penetrate this darkness. – Không có ánh sáng nào xuyên qua được bóng tối này.
Play Zhamban ing-zhochonnga vonna – Chaos is the true power – Hỗn mang là sức mạnh thật sự.
Play G’vunnǝ! – From the Abyss! – Đến từ Ma Vực
Natalya In-game voice line (voice over)/Âm thanh trong trận đấu của Natalya
Play Kill for thrills – Giết cho vui
Play My part is paid with bones and blood. – Phần của ta phải được trả bằng xương và máu.
Play Look at me! I’m in charge now – Nhìn xem! Ta tràn đầy sức mạnh.
Play Ahhh! Back to the void. – Trở về hư không.
Play Hahaha! Your death rattle is going to be music to my ears – Hơi thở hấp hối của ngươi chính là âm nhạc đối với tai ta.
Play Laugh – Cười
Play Scorch Earth – Thiêu đốt nhân gian
Play Fireball – Cầu lửa
Play This all stink. – Tất cả đều là đồ thối tha.
Play Laugh – Cười
Play Exorcism! – Trừ ma!
Play I see all. – Ta nhìn thấy tất cả.
Play Pain – Đau
Play That to all who wrong me – Dành cho những ai đối xử không tốt ta

Natalya voice line/Nataly voice over/ Natalya hero quotes with English and Vietnamese help from Bảo Trang Phan Vũ video – Bản transcription Tiếng Anh và bản dịch Tiếng Việt có tham khảo từ video Dịch giọng Natalya tại kênh của Bảo Trang Phan Vũ

Did you know?
Ilumia là vị tướng coi thường khác nhất. Nghe voice line/voice over và bản dịch giọng nói của Ilumia tại đây

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *