Những câu nói của Natalya Nữ Quái Công Nghệ (Natalya Apocalypse: Famine)

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Natalya Nữ Quái Công Nghệ (Natalya Apocalypse: Famine) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt.
Skin này nằm trong series Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền robot (Apocalypse), Natalya đại diện cho nạn đói nên trong voice line chứa nhiều từ nạn đói, tàn phá và công nghệ.

Natalya Apocalypse: Famine Intro voice line/Âm thanh lúc pick tướng Natalya Nữ Quái Công Nghệ
The Ravenous Legion has arrived… You know what that means – Quân Đoàn Nạn Đói đã đến. Chắc ngươi đã hiểu rồi chứ?
The Ravenous Legion leaves nothing in its wake. – Quân Đoàn Nạn Đói tỉnh dậy thì sẽ không còn thứ gì sót lại.
Witness the desolate I have created. – Hãy chứng kiến sự hoang tàn do ta tạo ra.
Natalya Apocalypse: Famine Athanor language/Ngôn ngữ Athanor của Natalya Nữ Quái Công Nghệ

Skin này không có nói ngôn ngữ Athanor

Natalya Apocalypse: Famine In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Natalya Nữ Quái Công Nghệ
Wings of dismal shadow – Bóng tối ảm đạm hãy vươn xa
Your sanctimony is nauseating – Sự giả tạo của ngươi khiến ta muốn mửa. (Lauriel?)

Embrace the desolate – Hãy đón nhận sự hoang tàn
Are things not going as planned Veres? – Mọi thứ diễn ra không đúng như hế hoạch hả Veres?
The power of the four horsemen shall not be underestimated. – Các ngươi không nên coi thường uy lực của Tứ Kỵ Sĩ.
Death sound – Âm thanh lúc chết
Famine: befall – Nạn đói: hãy đến
I’m eager to see you succumb to hunger – Ta thật khao khát để xem ngươi gục ngã trước nạn đói.
See, this is the desolace brought by the ravenous legion – Thấy chưa, đấy là sự hoang tàn do Quân Đoàn Nạn Đói của ta mang đến.
Ah! The energy of the core is engulfing. – Ah! Lõi năng lượng tràn ngập sức mạnh.
I am destined to become the leader of the horsemen – Định mệnh sắp đặt cho ta trở thành thủ lỉnh của các Kỵ Sĩ.
Oh! Weakling, I didn’t even break a sweat – Đồ yếu đuối, ta còn chưa đổ giọt mồ hôi nào.
Ravaging windsweep – Bạo phong càn quét
Ravaging windstorm – Bạo phong tàn sát
The holy land is destined to fall – Vùng đất thánh cũng sẽ phải sụp đổ.
Ha
Who else but me? Hahaha – Ai khác ngoài ta? Hahaha
Cười 1 (Giòn tan)
Cười 2
You call the Ravenous Legion a plague that couldn’t be a greater compliment – Ngươi gọi Quân Đoàn Nạn Đói là dịch bệnh, thật là không có lời khen nào bằng.
No one can stop the famine from sweeping across this land – Không một ai có thể ngăn được nạn đói càn quét qua mảnh đất này.
You are but a morsel for the plague – Ngươi chỉ là nạn nhân của dịch bệnh.
My creator I’ll get my revenge soon – Hỡi kẻ tạo ra ta, ta sẽ sớm rửa hận này.
The war legion is a group of hypocrites especially Lauriel – Các chiến binh Khải Huyền là một lũ đạo đức giả đặc biệt là Lauriel.
Ahh
Death sound – Âm thanh lúc chết.


End of Natalya Apocalypse: Famine hero quotes / Hết các câu nói của Natalya Nữ Quái Công Nghệ

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *