Những câu nói của Qi trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Qi và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Qi bánh bao.

Qi intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Qi
My punches are faster than lightning. – Cú đấm của ta nhanh hơn sấm chớp.
I am Qi. – Ta là Qi.
Self enlightenment above all else – Tự giác là trên hết.

Qi Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Qi

Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại

Qi In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Qi

The outcome was decided before the fight even started. – Kết quả đã được quyết định trước khi cuộc chiến thậm chí bắt đầu.
Strike from the core! – Vận công!
You lack training. – Ngươi thiếu luyện tập.
The way of the fist is fluid. – Múa quyền phải như dòng nước.
I don’t care for fame, but right now I need it to feed my family. – Ta không quan tâm đến danh tiếng nhưng giờ đây ta cần nó để nuôi sống gia đình.
Chi strike – Chưởng
Get away from me. – Tránh xa ta ra.
Family first. – Gia đình trên hết.
I must carry on my ancestor’s legacy. – Tôi phải kế thừa di sản tổ tiên.
Deep breath. – Thở sâu vào.
You don’t have what it takes to beat me. – Ngươi không có thứ để đánh bại ta.
Sometimes a fight beats an argument. – Đôi khi một cuộc chiến sẽ chấm dứt được tranh cãi.
Can you handle this? – Ngươi xử lý được không?
Death sound – Âm thanh lúc chết
Allow me to show you the way of the fist. – Cho phép ta hướng dẫn ngươi cách đi quyền.
I still have much to learn. – Ta vẫn còn nhiều thứ phải học.
… Charge – Tiến lên
Sometimes life is difficult. – Đôi khi cuộc sống khá khó khăn.
Haha

End of Qi hero quotes / Kết thúc các câu nói của Qi

2 comments / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *