Những câu nói của Payna (Peura) trong game Liên Quân

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Payna (Peura) và bản dịch giọng nói của Payna (Peura) ra Tiếng Việt.

Peura intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Payna

Only you can prevent glade fires – Chỉ có cậu mới có thể ngăn được những trận cháy rừng.
Brace yourself, spring is coming. – Hãy chuẩn bị, mùa xuân sắp đến.
I am the voice of the voiceless. – Ta là tiếng nói cho những kẻ không có tiếng nói.

Peura Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Payna

How’Athonuzhu ümem shooshamung miwangü. – We will defend Athanor from all threats. – Chúng ta sẽ bảo vệ Athanor khỏi mọi nguy hiểm
Üüdorasi shumimen hoshomeedhen vüroshunu. – Yggdrasil gives us strength – Yggdrasil hãy ban cho con sức mạnh. (Xem chú thích ở bài Tel’ Annas)
Ho’Delanaamen sezukudhí! – Remember Tel’Annas! – Hãy nhớ Tel’Annas!

Peura In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Payna

We are all part of a greater whole. – Tất cả chúng ta là một phần trong một tổng thể.
By the light of the moon. – Nương theo ánh trăng.
Agh! The light grows dark. – Agh! Ánh sáng đã mờ.
Uh huh!
You’re under my spell. – Ngươi đã bị trúng thần chú của ta.
Tread lightly in the sacred grove. – Hãy bước nhẹ trong khu rừng thiêng.
Invigorating – Tiếp thêm sinh lực
Nature always finds a way. – Tự nhiên luôn tìm cách.
Death sound – Âm thanh lúc chết
Hear the call of the forest. – Hãy lắng nghe tiếng gọi của rừng già.
Nature smiles upon me – Thiên nhiên mỉm cười với ta.
Nature’s grace – Đặc ân của thiên nhiên.
I won’t let you step out of this grove alive. – Ta sẽ không để ngươi toàn mạng bước ra khỏi khu rừng này
Feel my fury. – Hảy cảm nhận cơn thịnh nộ của ta.
Feel better? – Cảm thấy khỏe hơn không?
The soul of the beast empower me – Linh hồn quái thú truyền ta sức mạnh.
Spirits of the woods guide me – Linh hồn rừng già xin dẫn lối cho con.
True shot – Bắn chuẩn
Away with you – Bỏ mặc ta. (Hãy đi đi)

End of Peura hero quotes / Hết các câu nói của Payna

2 comments / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *