Những câu nói của Veres Lưu Ly Long Mẫu

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Download audio voice line của Veres Lưu Ly Long Mẫu

Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Veres Lưu Ly Long Mẫu và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Veres Lưu Ly Long Mẫu trong game liên quân.
Veres Lưu Ly Long Mẫu Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Veres Lưu Ly Long Mẫu
1 This body has already reached the void. Where else can I find the Fairy Land? – Thân thể này đã đạt đến hư vô, còn tìm chốn Bồn Lai ở đâu khác nữa?
2 Even though the world under goes tremendous changes. The Glass Fairy Land will always stand tall above the nine heavens. – Dù thế gian trải qua những thay đổi to lớn, Lưu Ly cung vẫn sẽ đứng sừng sững trên chín tầng trời.
3 Everything is bound by fate and predetermined numbers. Separation and reunion, we must not cling to attachments – Vạn linh đều bị ràng buộc bởi định số và vận mệnh. Hợp tan, tan hợp, chúng ta không nên quá chấp niệm.
Veres Lưu Ly Long Mẫu Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Veres Lưu Ly Long Mẫu

KHÔNG CÓ

Veres Lưu Ly Long Mẫu In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Veres Lưu Ly Long Mẫu
4 (Cười?)
5 The light of heaven in an instant – Ánh sáng thiên giới trong một niệm (Nhất niệm thiên quốc chi quang)
6 You have merely returned to the original state of light – Ngươi chỉ vừa trở vể trạng thái ánh sáng ban đầu thôi.
7 Singing praises to the scales – Hãy ca tụng sự công bình
9 (Cười)
10 All living beings will ultimately return to the Fairy Land of Glass – Tất cả chúng sanh rốt cuộc đều sẽ trở về Lưu Ly Cung.
11 Heavy clouds weighing thousands of pounds – Mây nặng ngàn cân.
12 (Cười?)
13 Gathering and dispersing, beginning and ending, various choices and sacrifices all are part of the cycle. – Tụ rồi tán,bắt đầu và kết thúc, vô số lựa chọn và hy sinh, tất cả đều là một phần trong chu kỳ vĩ đại.
14 Startled Dragon – Kinh Long
16 I will weave brilliance into destiny. May you have the courage to walk through the world alone. – Ta sẽ đem sự huy hoàng vào trong vận mệnh ngươi. Chúc cho ngươi có đủ dũng khí một mình đi khắp thế gian.
17 The fools in this world exhaust their short lives striving to catch a glimpse of the divine – Những kẻ ngốc trên thế gian dành cả cuộc đời ngắn ngủi nổ lực chỉ để nhìn thấy tia sáng của thần thánh.
18 Shade, bones, and thorns – Bóng tối, xương cốt và gai nhọn
19 Life is born with meaning because it is finite. – Mỗi sinh mệnh đều có nghĩa bởi vì chúng hữu hạn.
20 Life is just a fleeting phenomenon only the eternal spirit threads that carry will remain – Sinh mệnh vô thường, ngắn ngủi chỉ có linh hồn mà mỗi sinh mệnh mang theo mới trường tồn vĩnh cữu.
21 (ho)
22 The Fairy Land remains unmoving, the iron rule of reincarnation – Luật luân hồi bất biến như chốn bồng lai bất di bất dịch,
23 There’s no need for excessive courtesy – Không cần phải quá khách sáo vậy.
24 No one can shake the sky nor can anyone break the cycle of life – Không ai có thể xoay chuyển trời đất, cũng không ai có thể phá vỡ quy luật luân hồi.
25 All the teachings of the heart ultimately converge on the path of destiny. – Tất cả tâm pháp rốt cùng đều quy về con đường định mệnh.
26 (nghẻo)
27 Attacking the dragon – Long kích

29 (hero sound)
30 I am the Eternal incarnation – Ta là hóa thân của vĩnh hằng.
31 Suspended in the darkness, constantly shifting and moving – Trụ trong trong bóng tối, biến hóa khôn cùng.
32 Auspicious leap – Đại Cát Tường
33 Uplifting the dragon’s talisman – Long phù phi thăng
34 Emperors, generals, noble families, after their lives end they are left with just a thread of spirit, no more special than anyone else in the world – Đế vương, tướng quân, quý tộc thế gia, một khi sinh mệnh kết thúc chỉ lưu lại một sợi linh tuyến (sợi chỉ linh hồn), không gì đặc biệt so với những kẻ khác trên nhân thế
35 Guided by the shimmering light – Quang minh chỉ dẫn
36 The Jade Dragon soars through the nine heavens, auspicious signs will come forth – Ngọc long vượt cửu trùng thiên, đó là điềm cát tường như ý.
37 (biến về)
38 Dust is as small as a grain, honed through practice – Nhỏ như hạt cát, qua rèn luyện cũng trở nên sắc sảo.
39 Spirit threads reconstruction – Tái tạo linh tuyến
44 (cười)
45 All rivers flow to their ultimate end, never ceasing, never overflowing – Ngàn vạn sông đều đổ về đích đến cuối cùng, không bao giờ kết thúc, không bao giờ vượt quá giới hạn.
46 Occasionally, I step out of the hazy moonlight to take a look at the lights of the mortal world – Đôi khi ta ta bước ra khỏi ánh trăng mờ ảo để ngắm nhìn những ngọn đèn ở thế gian.
48 (skill)
End of Veres Lưu Ly Long Mẫu hero quotes / Kết thúc các câu nói của Veres Lưu Ly Long Mẫu

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *