Những câu nói của Violet trong game Liên Quân

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Nhấn vào text để nghe giọng nói của Violet.

Violet voice line/quote of violet default skin – Bên dưới là giọng nói và bản dịch tiếng Việt giọng nói của tướng Violet trong game liên quân.

PLAYWhat are you pointing at? – Ngươi đang nhắm cái gì thế?
PLAYAim, Fire – Nhắm, Bắn
PLAYYou ready for this? – Ngươi đã sẵn sàng chưa
PLAYLet me take the shot – Để ta bắn một phát
PLAYAim – Nhắm
PLAYThis … was unexpected – Thật … không thể ngờ
PLAYAcquiring target – Đã xác định được mục tiêu.
PLAYYahhh…no sweat – Yahhh… không tốn 1 giọt mồ hôi
PLAYHa. Keep ’em comin’ – Ha. Tiếp nữa nào
PLAYIt’s over – Kết thúc rồi
PLAYSay hello to my little friend. Lefty and Righty. – Hãy chào 2 người bạn nhỏ của ta. Tả và Hữu
PLAYFreeze – Đứng yên
PLAYForward – Tiến lên
PLAYHasta la vista – Hẹn gặp lại
PLAYHuh…It’s all skilled – Huh…Do cả kỹ năng thôi
PLAYI always find my mark – Ta luôn tìm điểm đánh dấu của mình
PLAYI never miss a shot – Ta chưa từng trượt một viên.
PLAYHaha. Knocking ’em all down – Haha. Hạ tất cả bọn chúng nào
PLAYGuess who is back? – Đoán xem ai trở lại nào?

3 comments / Add your comment below

  1. “What are you pointing that” đỗi thành “Watch where you’re pointing that” sẽ hợp lí hơn

    1. Cám ơn bạn đã góp ý để mình nhờ người nghe lại câu này cho chính xác là gì rồi mình sẽ update ~

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *