Những câu nói của Dirak trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Download audio voice line của Dirak.
Đã fixed, có thể nhấn nút PLAY bên dưới để nghe trực tiếp tại website.
Bạn có bao giờ thắc mắc hay tự hỏi Dirak nói gì trong game Liên Quân? Bên dưới là giọng nói và bản dịch Tiếng Việt của Dirak.
Here is full list of Dirak voice over/voice line/quote in Arena of Valor game including audio files. Enjoy~Dirak không có nói ngôn ngữ Athanor

Dirak intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Dirak
Huh yah Did the world nurture magic or did the magic create the world – Huh yah liệu có phải thế giới nuôi dưỡng ma thuật hay ma thuật đã sáng tạo thế giới
Ha Ya I rule all over magic there is – Ha Ya Ta cai trị tất cả pháp thuật hiện hữu
Huh Yah As the world changes, magic must remain the same – Thế giới thay đổi nhưng pháp thuật phải như xưa
Dirak In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Dirak

Get out of my way – Tránh ra

This is meaningless – Thật vô nghĩa

We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau

Do you see this is magic? – Thấy không đây là pháp thuật

We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại

Aha As if – Aha Y như

Magic creates as much as it destroys – Pháp thuật sáng tạo cũng nhiều như những thứ nó phá hủy
Let just end it – Hãy kết thúc nào
There are no guaranteed wins only lost ambitions – Không có chiến thắng nào được đảm bảo chỉ có mất đi dã tâm
I will bring victory wherever I go – Ta sẽ mang chiến thắng đến bất cứ nơi nào ta đến
Ahhhhh – Ahhhhh
Okay – Ok
What goes up? – Có chuyện gì?
The more I know the more I realize how ignorant I am – Càng biết nhiều thì ta càng nhận ra sự ngu dốt mình
I’ll handle it – Ta sẽ xử lý nó
You do not deserve dead – Ngươi không xứng đáng được chết
The world is better without you – Thế giới sẽ tốt đẹp hơn khi không có ngươi
I can protect everyone – Ta có thể bảo vệ tất cả mọi người
No one can stop me – Không ai có thể ngăn được ta
Magic holds the true about this world – Pháp thuật nắm giữ sự thật của thế giới này
Power without guidance is not true strengh – Quyền năng không có chỉ dẫn không phải sức mạnh thật sự
Onward – Tiến lên
Adapt and overcome – Thích nghi và chiến thắng
Why not just surrender – Sao không đầu hàng
This is not your place – Chỗ này không dành cho ngươi
It is my duty to protect you – Nhiệm vụ của ta là bảo vệ các bạn
Starting anew – Bắt đầu lại nào
No…I…
Ahh I will take my leave now – Ahh ta phải xin nghỉ phép ngay bây giờ
In the name of magic – Nhân danh pháp thuật
BONUS: Dirak Trailer

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *