Những câu nói của Volkath Xung Thiên Thần Tướng

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Hey!
Trảm – Slash
Chiến thắng đã gần kề! – Victory is near!
Vẫn còn cuộc chiến lớn hơn ở phía trước – There is still a bigger battle ahead
Chiến đấu để bảo vệ – Fight for protection
Hỡi lũy tre làng, hãy chiến đấu cùng ta (What?!?!…Lũy tre nó biết đánh??!!?) – Oh! Village bamboo fortress, fight by my side
Intro sound
Bờ cõi này là bất khả xâm phạm – This realm is inviolable.
Đây là cái dá của chiến tranh. – This is the cost of war.
Cuộc chiến này cần phải kết thúc vì sinh mạng dân lành (nghe nó sao sao ấy nhỉ) – This war must end for the sake of good people’s lives
Quét dọc giang sơn (sao không quét ngang haha) –
Bất diệt – Immortal
Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc – The war is not over yet.
Chiến trường thẳng tiến – To battlefield
Rèn cho ta ngựa sắt cùng giáp sắt – Forge me iron horse and iron armor
Kết liễu – Finish off
Sức mạnh này là để bảo dệ (kakaka) – This power is for protection
Ha!
Lạc Thần rồi ta sẽ tìm được nàng (tìm chi zạ) – Lac Than I will find you.
Thắng không kiêu, bại không nản – Neither being conceited in victory nor discouraged by failure
Lớn nhanh như thổi (cái gì? lớn nhanh) – Grow like a weed.
Xung phong – Charge
Lên ngựa – To horse!
Ha!
Thừa thắng xông lên – Chase after victory
Sức mạnh ngàn xưa trổi dậy – Ancient strength has risen.
Ư…a…ực (kaka)

5 comments / Add your comment below

  1. Skin này làm theo thánh gióng thật mà, có mình thánh gióng ms dùng tre để đánh nhau thôi

  2. Cuộc chiến này cần phải kết thúc vì sinh mạng dân lành (câu này mình nghe là chiến tranh cần/cũng phải kết thúc vì sinh mạng dân lành mà)
    Lớn nhanh như thổi(mình nghĩ skin này là làm theo truyện thánh gióng nên nó đag nói là thánh gióng lớn nhanh như thổi)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *