Những câu nói của Yan trong game Liên Quân

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Yan

Yan intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Yan

 vf004 The world a canvas – us the ink.- Nếu thế giới là một bức tranh thì chúng ta là mực (Canvas là vải vẽ tranh)
 vf002 I picked dragon tail, not the other way around. – Ta chọn vẽ đuôi rồng, chứ ko thể vẽ ngược lại.
 vf001 Rivers and mountains dance beneath my brush. – Giang sơn nhẹ nhàng nhảy múa dưới bút pháp của ta.
Yan In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Yan

 f063 Masterpiece! – Tuyệt tác
 f062 That… was… unexpected. – Thật … không … ngờ.
 f061 Uncultured brutes all of them. What did they know of an artist’s struggle? – Một lũ vô văn hóa. Chúng biết gì về đấu tranh cho nghệ thuật?
 f060 You’re not worthy of my prestige. – Ngươi không xứng đáng với uy danh của ta.
 f059 Sublime! – Thăng hoa
 f058 (Âm thanh tung chiêu)
 f057 It’s an entirely new vision. – Đó là một cách nhìn hoàn toàn mới.
 f053 (Cảm xúc)
 f052 Impasto – Họa pháp
 f051 (Chết)
 f049 A painting is like a window.. into the painter’s mind. + Bức tranh là cửa sổ của tâm hồn người họa sĩ
 f043 These are fine paints – Đây là những loại sơn tốt
 f040 (Cười)
 f035 Another wasted sketch. – Lại lãng phí thêm một bản phác thảo khác
 f034 A desperate painter is the last person you want to mess with. – Khiêu khích một họa sĩ tuyệt vọng là coi như ngươi xong đời rồi.
 f033 Lot – Tách ra
 f032 I long for the snow on dream mountain and the reunion with my master. – Ta nhớ tuyết trên Mông Sơn và mong được đoàn tụ với sư phụ.  f029 Yan
 f028 We meet again. – Chúng ta lại gặp nhau rồi
 f027 Be gone! I’m not a fan of child’s play. – Biến đi! Ta không
thích trò trẻ con.
 f026 (Âm thanh tung chiêu)
 f025 …
 f024 (Âm thanh tung chiêu)
 f021 (Chết)
 f020 Embellish! – Tô điểm
 f018 (Âm thanh tung chiêu)
 f016 I said you were imprudent, see? – Ta đã bảo ngươi bất cẩn rồi mà, đấy thấy chưa?
 f015 (Âm thanh tung chiêu)
 f013 You’re the blood artist? What an astonishing technique. – Cậu chính là huyết sư ư? Thật là một kỹ thuật tuyệt diệu.
 f012 No.. no! This is not what I want. – Không, không! Đây không phải điều ta muốn.
 f011 Now.. the others must be creating art on Dream Mountain. – Giờ những sư huynh đệ khác ắt hẳn đang vẽ tranh trên đỉnh Mông Sơn.
 f010 Watch closely, as I depict everything. – Nhìn cho kỹ, ta sẽ phỏng lại mọi thứ.
 f009 (Âm thanh tung chiêu)
 f005 The thrill.. the ecstasy, must have that illustrated! – Sự hồi hộp .. sự ngây ngất, cần phải được minh họa lại!
 f004 To paint more is to see more. – Để vẽ nhiều hơn là phải thấy nhiều hơn.
End of Yan hero quotes / Kết thúc các câu nói của Yan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *