Gã khổng lồ ích kỷ

Sau bao nhiêu năm lang bạt, một gã khổng lồ mò về lại căn nhà xưa với khu vườn rộng lớn của mình. Nhưng giờ đây khu vườn đã trở thành địa điểm tụ tập vui chơi của bọn trẻ con mỗi khi chiều về. Thấy vậy, gã bèn xây tường cao, rào kín, dọa sẽ trị tội bọn trẻ nếu chúng dám bén mảng vào khu vườn.

Gã khổng lồ ích kỷ

Từ ngày không có bọn trẻ, mùa xuân, mùa hạ và mùa thu cũng không đến vườn chơi nữa; chỉ còn mùa đông và băng giá. Phải làm sao đây?

E-book Tiếng Việt | PDF | 5 MB
Downnload: https://goo.gl/eLgx6A
Nguồn: https://goo.gl/Y7KBz5

E-book Tiếng Anh | DOCX | 200 KB
Download: Selfish_Giant

Read Along

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *