Dịch giọng nói Xayah (Phần 3)

Khi di chuyển xa Rakan  Xayah: “Play it safe!” – Cẩn thận đấy. Rakan: “Baby, I don’t do safe!” – Em yêu, Anh ko cần phải cẩn thận.    Xayah: “You okay?” – Anh ổn chứ? Rakan: “Oh, this is all so intense!” – Ồ, ở đây thật căng thẳng! Rakan: “You can’t tell me you weren’t impressed!” – Em ko…

Dịch giọng nói Xayah (Phần 1)

Phần 1Phần 2Phần 3 Khi di chuyển lần đầu với Rakan Rakan: “Alright, let’s go! This way or that way?” “Được rồi, đi thôi! Đường này hay đường kia” Xayah: “Stick to the plan.” “Theo sát kế hoạch” Rakan: “We have a plan?” “Chúng ta có kế hoạch à?” Xayah: “We always have a plan.” “Chúng ta lúc nào…