Dịch giọng tướng Leona

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Pick

"The dawn has arrived."
"Bình minh đã đến."
Ban

"I must not fall."
"Ta không được gục ngã"
Khi di chuyển

"Rally to me."
"Theo ta"

"Ever vigilant."
"Luôn cảnh giác."
"Stay at the vanguard."
"Giữ vững tiền tuyến."
"First light approaches."
Chạm đến tia sáng đầu tiên
"The sun always rises."
Mặt trời luôn mọc
"I will protect you."
Ta sẽ bảo vệ mọi người
"Chosen of the sun."
Đứa con của mặt trời
Taunt - Chọc ghẹo
"Next time, try to leave a dent."
Lần sau, ít nhất phải để lại một vết lõm nhé.
Joke - Đùa giỡn
"Don't stare directly at me for too long."
Đừng nhìn trực tiếp vào ta lâu như thế.
"I think I broke a nail, good thing it wasn't mine."
Mình nghĩ mình vừa mới làm sút móng chân, nhưng may là không phải móng của mình.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *