Ếch và bò

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Ếch và bòThe Frogs & the Ox
Một con bò đi xuống một đầm lầy đầy lau sậy để uống nước. An Ox came down to a reedy pool to drink.
Khi đưa chân xuống ao làm văng nước tung tóe, nó đạp bẹp một con ếch con xuống dưới bùn. As he splashed heavily into the water, he crushed a young Frog into the mud.
Ít lâu sau, khi ếch mẹ nhớ đến ếch con bèn hỏi các ếch anh và ếch chị rằng ếch út đâu rồi.The old Frog soon missed the little one and asked his brothers and sisters what had become of him.
“Có một con quái vật to lớn,” một con ếch la lên, “ có cái chân to lắm đã dẵm bẹp ếch út của mình rồi!”"A great big monster," said one of them, "stepped on little brother with one of his huge feet!"
'Nó to lắm à! ếch mẹ nói, phồng bụng lên. “Nó có to bằng như thế này không?”"Big, was he!" said the old Frog, puffing herself up. "Was he as big as this?"
“Ồ không, nó to hơn nhiều!” chúng la lên."Oh, much bigger!" they cried.
Ếch mẹ phồng bụng lên nữa.The Frog puffed up still more.
“Làm sao mà nó có thể to hơn như thế này được,” Ếch mẹ bảo."He could not have been bigger than this," she said.
Nhưng lũ ếch nhất mực bảo rằng con quái vật ấy to, to hơn thế rất nhiều và Ếch mẹ cứ thế phồng bụng, phồng bụng lên mãi và rồi cuối cùng, nổ đùng như một chiếc bong bóng. But the little Frogs all declared that the monster was much, much bigger and the old Frog kept puffing herself out more and more until, all at once, she burst.
Đừng cố gắng làm những việc quá sức mìnhDo not attempt the impossible.