Những từ Tiếng Anh người Việt hay phát âm sai

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
mobile: di động.

Từ mobile này không phải phát âm là mô bi, mà là /ˈmoʊbiːl/ theo người Mỹ, và người anh phát âm là /ˈməʊbaɪl/. Tính từ của nó, người Mỹ phát âm là /ˈmoʊbəl/

Youtube

Từ này không phải phát âm là du tu be hay du tu bi mà là /ˈjuːtuːb/

three: số 3

Từ này không phải phát âm là tri mà là /θriː/

Heineken

Từ này người mình quen gọi là He-ni-ken :)) nhưng nó được đọc là /ˈhaɪnɪkən/ . (Phòng khi nói chuyện với người nước ngoài thì không nói là Heniken kẻo người ta không hiểu haha)

comfortable: thoải mái, tiện nghi

Từ này hay bị phát âm nhầm là /ˈkʌmfətəbəl/ với 4 âm tiết nhưng thât ra nó được phát âm là /ˈkʌmftəbəl/

Los Angeles

Từ này thường được phát âm là Lốt An-giơ-lét :)) nhưng nó được phát âm là /lɒs ˈændʒəliːz/

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *