The Clumsy Crocodile

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Cassy the clumsy crocodile leaves a trail of destruction at the Everglades Department Store. But her clumsiness saves the store from a pair of greedy robbers. A comical story for children growing in reading confidence.

Download:

Audio – 39 MB

Book – 1.9 MB

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *