Children Learning English

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

(MacMillan Books for Teachers)
by Jayne Moon

There is something special about teaching children. Jayne Moon’s academic rigour and classroom experience inform every page of this book – but what shines through is a sense of the privilege it is to participate in someone’s learning at this age in their lives. This is a practical handbook with lots of teaching suggestions – but it is also a source of inspiration.
 
Download:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *