Creativity in the English language classroom

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

The activities will help teachers to explore the role of creativity in the classroom both in the sense of helping students to express their unique creative identity and also by helping them to think about and use language in a creative way. The activities are suitable for a broad range of students from young to old and from low to higher levels and can be used alongside your existing syllabus and course materials to enhance your students’ experience of learning English. This book is free to download below as a pdf file.

Edited by Alan Maley and Nik Peachey

Download

Creativity_in_the_English_Language_Classroom.pdf

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *