Chương XVI – Chapter XVI

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮUOFFENCES AGAINS RIGHTS OF PROPERTY
Điều 168. Tội cướp tài sảnArticle 168. Robbery
1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.1. Any person who uses violence, threat of immediate violence, or commits other acts that render another person unable to resist in other to obtain his/her property shall face a penalty of 03 - 10 years' imprisonment.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 07 - 15 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;b) The offence is committed in a professional manner;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%;c) The offence results in 11% - 30% physical disability of the victim;
d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;d) The offender uses a dangerous weapon, device, or other dangerous methods to commit the offence;
đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;dd) The property taken is assessed at from VND 50,000,000 to under VND 200,000,000;
e) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;e) The offence is committed against a person under 16, a woman whose pregnancy is known by the offender, an old and weak, sick, or defenseless person.
g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;g) The offence has a negative impact on social safety, order, and security;
h) Tái phạm nguy hiểm.h) Dangerous recidivism.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 12 - 20 years' imprisonment:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;a) The property taken is assessed at from VND 200,000,000 to under VND 500,000,000;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;b) The offence results in 31% - 60% physical disability of the victim;
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.c) The offender takes advantage of a natural disaster or epidemic to commit the offence.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:4. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 18 - 20 years' imprisonment or life imprisonment:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;a) The property taken is assessed at VND 500,000,000 or over;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;b) The offence results in bodily harm of 01 person who suffers from ≥ 61% physical disability, or bodily harm of 02 or more people, each of whom suffers from ≥ 31% physical disability of 02 or more victims;
c) Làm chết người;c) The offence results in the death of the victim;
d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.d) The offender takes advantage of a war or state of emergency to commit the offence.
5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.5. Any person who makes preparation for the commitment of this offence shall face a penalty of 01 - 05 years' imprisonment.
6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.6. The offender may also be liable to a fine of from VND 10,000,000 to VND 100,000,000 , be put under mandatory supervision, prohibited from residence for 01 - 05 years, or have all or part of his/her property confiscated.
Điều 169. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sảnArticle 169. Kidnapping for ransom
1. Người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.1. Any person who takes another person hostage for ransom shall face a penalty of 02 - 07 years' imprisonment.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 05 - 12 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;b) The offence is committed in a professional manner;
c) Dùng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;c) The offender uses a dangerous weapon, device, or other dangerous methods to commit the offence;
d) Đối với người dưới 16 tuổi;d) The offence is made against a person under 16;
đ) Đối với 02 người trở lên;dd) The offence is committed against 02 or more people;
e) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;e) The ransom demanded is from VND 50,000,000 to under VND 200,000,000;
g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người bị bắt làm con tin mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%;g) The offence results in 11% - 30% physical disability of the hostage;
h) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;h) The victim suffers from 11% - 45% mental and behavioral disability because of the offence;
i) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;i) The offence has a negative impact on social safety, order, and security;
k) Tái phạm nguy hiểm.k) Dangerous recidivism.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 18 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 10 - 18 years' imprisonment:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;a) The ransom demanded is from VND 200,000,000 to under VND 500,000,000;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người bị bắt làm con tin mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;b) The offence results in 31% - 60% physical disability of the hostage;
c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên.c) The victim suffers from 46% mental and behavioral disability or above because of the offence;
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:4. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 15 - 20 years' imprisonment or life imprisonment:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;a) The ransom demanded is VND 500,000,000 or over;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;b) The offence results in bodily harm of 01 person who suffer from ≥ 61% physical disability, or bodily harm of 02 or more people, each of whom suffers from ≥ 31% physical disability;
c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của 02 người trở lên mà tỷ lệ của mỗi người 46% trở lên;c) The offence results in 46% mental and behavioral disability or above of 02 or more people;
d) Làm chết người.d) The offence results in the death of the victim.
5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.5. Any person who makes preparation for the commitment of this offence shall face a penalty of 01 - 05 years' imprisonment.
6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.6. The offender may also be liable to a fine of from VND 20,000,000 to VND 100,000,000 , be put under mandatory supervision, prohibited from residence for 01 - 05 years, or have all or part of his/her property confiscated.
Điều 170. Tội cưỡng đoạt tài sảnArticle 170. Extortion
1. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.1. Any person who uses violence, threat of violence, or mental intimidation to obtain another person's property shall face a penalty of 01 - 05 years' imprisonment.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 03 - 10 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;b) The offence is committed in a professional manner;
c) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;c) The offence is committed against a person under 16, a woman whose pregnancy is known by the offender, an old and weak, sick, or defenseless person;
d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;d) The property obtained is assessed at from VND 50,000,000 to under VND 200,000,000;
đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;dd) The offence has a negative impact on social safety, order, and security;
e) Tái phạm nguy hiểm.e) Dangerous recidivism;
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 07 - 15 years' imprisonment:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;a) The property obtained is assessed at from VND 200,000,000 to under VND 500,000,000;
b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.b) The offender takes advantage of a natural disaster or epidemic to commit the offence.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:4. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 12 - 20 years' imprisonment:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;a) The property obtained is assessed at VND 500,000,000 or over;
b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.b) The offender takes advantage of a war or state of emergency to commit the offence.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.5. The offender might also be liable to a fine of from VND 10,000,000 to VND 100,000,000 or have all or part of his/her property confiscated.
Điều 171. Tội cướp giật tài sảnArticle 171. Snatching
1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.1. Any person who snatches another person's property shall face a penalty of 01 - 05 years' imprisonment.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 03 - 10 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;b) The offence is committed in a professional manner;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;c) The property obtained is assessed at from VND 50,000,000 to under VND 200,000,000;
d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;d) The offender employs a dangerous method to commit the offence;
đ) Hành hung để tẩu thoát;dd) The offender attacks other people to escape;
e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%;e) The offence results in 11% - 30% physical disability of another person;
g) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;g) The offence is committed against a person under 16, a woman whose pregnancy is known by the offender, an old and weak, sick, or defenseless person;
h) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;h) The offence has a negative impact on social safety, order, and security;
i) Tái phạm nguy hiểm.i) Dangerous recidivism.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 07 - 15 years' imprisonment:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;a) The property obtained is assessed at from VND 200,000,000 to under VND 500,000,000;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;b) The offence results in 31% - 60% physical disability of another person;
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.c) The offender takes advantage of a natural disaster or epidemic to commit the offence.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:4. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 12 - 20 years' imprisonment or life imprisonment:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;a) The property obtained is assessed at VND 500,000,000 or over;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;b) The offence results in bodily harm of 01 person who suffers from 61% physical disability, or bodily harm of 02 or more people, each of whom suffers from ≥ 31% physical disability;
c) Làm chết người;c) The offence results in the death of the victim;
d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.d) The offender takes advantage of a war or state of emergency to commit the offence.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.5. The offender might also be liable to a fine of from VND 10,000,000 to VND 100,000,000.
Điều 172. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sảnArticle 172. Blatant appropriation of property
1. Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:1. A person who indiscriminately takes property assessed at from VND 2,000,000 to under VND 50,000,000 or property assessed at under VND 2,000,000 in any of the following cases shall face a penalty of up to 03 years' community sentence or 06 - 36 months' imprisonment:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;a) The offender previously incurred a civil penalty for appropriation of property;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;b) The offender has a previous conviction for blatant appropriation of property or any of the criminal offences specified in Article 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175 and 290 hereof which has not been expunged;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;c) The offence has a negative impact on social safety, order, and security;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.d) The property appropriated is the primary means of livelihood of the victim and the victim's family; the property appropriated is a souvenir, memento, or religious item that has a spiritual value to the victim.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 02 - 07 years' imprisonment:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;a) The property appropriated is assessed at from VND 50,000,000 to under VND 200,000,000;
b) Hành hung để tẩu thoát;b) The offender attacks other people to escape;
c) Tái phạm nguy hiểm;c) Dangerous recidivism.
d) Chiếm đoạt tài sản là hàng cứu trợ;d) The property obtain is emergency or humanitarian relief;
đ) Công nhiên chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại một trong các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.dd) The property appropriated is assessed at from VND 2,000,000 to under VND 50,000,000 or but the offender commits the offence in any of the cases specified in Point a through d Clause 1 of this Article.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 07 - 15 years' imprisonment:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;a) The property obtained is assessed at from VND 200,000,000 to under VND 500,000,000;
b) Công nhiên chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;b) The property appropriated is assessed at from VND 50,000,000 to under VND 200,000,000 or but the offender commits the offence in any of the cases specified in Point a through d Clause 1 of this Article.
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.c) The offender takes advantage of a natural disaster or epidemic to commit the offence.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:4. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 12 - 20 years' imprisonment:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;a) The property obtained is VND 500,000,000 or over;
b) Công nhiên chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.b) The property appropriated is assessed at from VND 200,000,000 to under VND 500,000,000 or but the offender commits the offence in any of the cases specified in Point a through d Clause 1 of this Article.
c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.c) The offender takes advantage of a war or state of emergency to commit the offence.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.5. The offender might also be liable to a fine of from VND 10,000,000 to VND 100,000,000.
Điều 173. Tội trộm cắp tài sảnArticle 173. Theft
1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:1. A person who steals another person's property which is assessed at from VND 2,000,000 to under VND 50,000,000 or property assessed at under VND 2,000,000 in any of the following cases shall face a penalty of up to 03 years' community sentence or 06 - 36 months' imprisonment:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;a) The offender previously incurred a civil penalty for appropriation of property;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;b) The offender has a previous conviction for theft or any of the criminal offences specified in Article 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 and 290 hereof which has not been expunged;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;c) The offence has a negative impact on social safety, order, and security;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.d) The property stolen is the primary means of livelihood of the victim and the victim's family; the property taken is a souvenir, memento, or religious item that has a spiritual value to the victim.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 02 - 07 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;b) The offence is committed in a professional manner;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;c) The property obtained is from VND 50,000,000 to under VND 200,000,000;
d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;d) The offender employs a deceitful method or a dangerous method to commit the offence;
đ) Hành hung để tẩu thoát;dd) The offender attacks other people to escape;
e) Trộm cắp tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;e) The property stolen is assessed at from VND 2,000,000 to under VND 50,000,000 or but the offender commits the offence in any of the cases specified in Point a through d Clause 1 of this Article;
g) Tái phạm nguy hiểm.g) Dangerous recidivism.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 07 - 15 years' imprisonment:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;a) The property stolen is assessed at from VND 200,000,000 to under VND 500,000,000;
b) Trộm cắp tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;b) The property stolen is assessed at from VND 50,000,000 to under VND 200,000,000 or but the offender commits the offence in any of the cases specified in Point a through d Clause 1 of this Article;
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.c) The offender takes advantage of a natural disaster or epidemic to commit the offence.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:4. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 12 - 20 years' imprisonment:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;a) The property stolen is VND 500,000,000 or over;
b) Trộm cắp tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;b) The property stolen is assessed at from VND 200,000,000 to under VND 500,000,000 or but the offender commits the offence in any of the cases specified in Point a through d Clause 1 of this Article;
c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.c) The offender takes advantage of a war or state of emergency to commit the offence.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.5. The offender might also be liable to a fine of from VND 5,000,000 to VND 50,000,000.
Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sảnArticle 174. Obtaining property by fraud
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:1. A person who uses deception to obtain another person's property which is assessed at from VND 2,000,000 to under VND 50,000,000 or property assessed at under VND 2,000,000 in any of the following cases shall face a penalty of up to 03 years' community sentence or 06 - 36 months' imprisonment:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;a) The offender previously incurred a civil penalty for appropriation of property;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;b) The offender has a previous conviction for theft or any of the criminal offences specified in Article 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 and 290 hereof which has not been expunged;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;c) The offence has a negative impact on social safety, order, and security;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.d) The property obtained is the primary means of livelihood of the victim and the victim's family; the property obtained is a souvenir, memento, or religious item that has a spiritual value to the victim.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 02 - 07 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;b) The offence is committed in a professional manner;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;c) The property obtained is assessed at from VND 50,000,000 to under VND 200,000,000;
d) Tái phạm nguy hiểm;d) Dangerous recidivism;
đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;dd) The offence involves abuse of the offender's position or power or committed in the name of an agency or organization;
e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;e) The offender employs deceitful methods to commit the offence;
g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.g) The property obtained is assessed at from VND 2,000,000 to under VND 50,000,000 or but the offender commits the offence in any of the cases specified in Point a through d Clause 1 of this Article.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 07 - 15 years' imprisonment:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;a) The property obtained is assessed at from VND 200,000,000 to under VND 500,000,000;
b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;b) The property obtained is assessed at from VND 50,000,000 to under VND 200,000,000 or but the offender commits the offence in any of the cases specified in Point a through d Clause 1 of this Article.
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.c) The offender takes advantage of a natural disaster or epidemic to commit the offence.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:4. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 12 - 20 years' imprisonment or life imprisonment:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;a) The property stolen is VND 500,000,000 or over;
b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;b) The property obtained is assessed at from VND 200,000,000 to under VND 500,000,000 or but the offender commits the offence in any of the cases specified in Point a through d Clause 1 of this Article.
c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.c) The offender takes advantage of a war or state of emergency to commit the offence.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.5. The offender might also be liable to a fine of from VND 50,000,000 to VND 200,000,000, be prohibited from holding certain positions or doing certain works for 01 - 05 years, or have all or part of his/her property confiscated.
Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sảnArticle 175. Abuse of trust to appropriate property
1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại hoặc tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:1. A person who commits any of the following acts to obtain another person's property which is assessed at from VND 4,000,000 to under VND 50,000,000, or to obtain another person's property which is assessed at under VND 4,000,000 despite the fact that he/she incurred a civil penalty for property appropriation or has a previous conviction for this offence or any of the criminal offences specified in Article 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 and 290 hereof which has not been expunged, or to obtain another person's property which is the primary means of livelihood of the victim or has a spiritual value to the victim shall face a penalty of up to 03 years' community sentence or 06 - 36 months' imprisonment:
a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;a) Taking a loan, borrowing, leasing property of another person or receiving property of another person under a contract, then uses deception to appropriate it or refuses to repay or return the property when the repayment or return of property is due despite he/she is capable of doing so.
b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.b) Taking a loan, borrowing, leasing property of another person or receiving property of another person under a contract and then uses it for illegal purposes which result in the offender's inability to repay or return the property.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 02 - 07 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;b) The offence is committed in a professional manner;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;c) The property obtained is assessed at from VND 50,000,000 to under VND 200,000,000;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; d) The offence involves abuse of the offender's position or power or committed in the name of an agency or organization;
đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;dd) The offender employs deceitful methods to commit the offence;
e) Tái phạm nguy hiểm.e) Dangerous recidivism;
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 05 - 12 years' imprisonment:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;a) The property obtained is assessed at from VND 200,000,000 to under VND 500,000,000;
b) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.b) The offence has a negative impact on social safety, order, and security.
4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.4. If the property obtained is assessed at from VND 500,000,000 or over, the offender shall face a penalty of 12 - 20 years' imprisonment.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.5. The offender might also be liable to a fine of from VND 10,000,000 to VND 100,000,000, be prohibited from holding certain positions or doing certain works for 01 - 05 years, or have all or part of his/her property confiscated.
Điều 176. Tội chiếm giữ trái phép tài sảnArticle 176. Illegal impoundment of property
1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.1. Any person who finds or mistakenly receives a piece of property which is assessed at from VND 10,000,000 to under VND 200,000,000, a relic, an antique, an item of historical or cultural value but deliberately fails to return it to its legitimate owner or fails to submit it a competent authority after the owner or the competent authority requests the return or submission of such property as prescribed by law shall be liable to a fine of from VND 10,000,000 to VND 50,000,000 or face a penalty of up to 02 years' community sentence or 03 - 24 months' imprisonment.
2. Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.2. If the property obtained is assessed at VND 200,000,000 or over or national treasure, the offender shall face a penalty of 01 - 05 years' imprisonment.
Điều 177. Tội sử dụng trái phép tài sảnArticle 177. Illegal use of property
1. Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 220 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.1. Any person who, for self-seeking purposes, illegally uses a piece of property of another person which is assessed at from VND 100,000,000 to under VND 500,000,000 despite the fact that he/she was disciplined or previously incurred a civil penalty for the same offence or has a previous conviction for the same offence which has not been expunged, or illegally uses a property which is a relic, an antique, or an item of historical or cultural value, except for the case specified in Article 220 hereof, shall be liable to a fine of from VND 10,000,000 to VND 50,000,000 , face a penalty of up to 02 years' community sentence or 03 - 24 months' imprisonment.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a fine of from VND 50,000,000 to VND 100,000,000 or a penalty of 01 - 05 years' imprisonment:
a) Tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;a) The property illegally used is assessed at from VND 500,000,000 to under VND 1,500,000,000;
b) Tài sản là bảo vật quốc gia;b) The property illegally used is national treasure;
c) Phạm tội 02 lần trở lên;c) The offence has been committed more than once;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;d) The offence involves abuse of the offender's position or power;
đ) Tái phạm nguy hiểm.dd) Dangerous recidivism.
3. Phạm tội sử dụng trái phép tài sản trị giá 1.500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.3. If the property obtained is assessed at VND 1,500,000,000 or over, the offender shall face a penalty of 03 - 07 years' imprisonment.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.4. The offender might also be liable to a fine of from VND 5,000,000 to VND 20,000,000, be prohibited from holding certain positions or doing certain works for 01 - 05 years.
Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sảnArticle 178. Deliberate destruction of property
1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, tài sản là di vật, cổ hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc tài sản trị giá dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:1. Any person who deliberately destroy another person's property which is assessed at from VND 2,000,000 to under VND 50,000,000 or property which is a relic or item of historical or cultural value or property which is assessed at under VND 2,000,000 in any of the following cases shall be liable to a fine of from VND 10,000,000 to VND 50,000,000 or face a penalty of up to 03 years' community sentence or 06 - 36 months' imprisonment:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;a) The offender previously incurred a civil penalty for appropriation of property;
b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;b) The offender has a previous conviction for the same offence which has not been expunged;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;c) The offence has a negative impacts on social safety, order, and security;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.dd) The property destroyed is the primary means of livelihood of the victim and the victim's family; the property obtained is a souvenir, memento, or religious item that has a spiritual value to the victim.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:2. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 02 - 07 years' imprisonment:
a) Có tổ chức;a) The offence is committed by an organized group;
b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;b) The property damaged is assessed at from VND 50,000,000 to under VND 200,000,000;
c) Gây thiệt hại tài sản là bảo vật quốc gia;c) The property damaged is national treasure;
d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;d) The offence is committed using a flammable substance or other dangerous methods;
đ) Để che giấu tội phạm khác;dd) The offence is committed to conceal another crime;
e) Vì lý do công vụ của người bị hại;e) The offence is committed because of the victim's official duties;
g) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;g) The property damaged is assessed at from VND 2,000,000 to under VND 50,000,000 or but the offender commits the offence in any of the cases specified in Point a through d Clause 1 of this Article;
h) Tái phạm nguy hiểm.h) Dangerous recidivism.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:3. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 05 - 10 years' imprisonment:
a) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;a) The property damaged is assessed at from VND 200,000,000 to under VND 500,000,000;
b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.b) The property damaged is assessed at from VND 50,000,000 to under VND 200,000,000 or but the offender commits the offence in any of the cases specified in Point a through d Clause 1 of this Article.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm:4. This offence committed in any of the following cases shall carry a penalty of 10 - 20 years' imprisonment:
a) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;a) The property damaged is assessed at VND 500,000,000 or over;
b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.b) The property damaged is assessed at from VND 200,000,000 to under VND 500,000,000 or but the offender commits the offence in any of the cases specified in Point a through d Clause 1 of this Article.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.5. The offender may also be liable to a fine of from VND 10,000,000 to VND 100,000,000, be prohibited from holding certain positions or doing certain works for 01 - 05 years.
Điều 179. Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước , cơ quan , tổ chức , doanh nghiệpArticle 179. Negligence that results in property damage of the State, an agency, organization, or enterprise
1. Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.1. Any person responsible for management of property of the State, an agency, organization, or enterprise and causes property damage which is assessed at from VND 100,000,000 to under VND 500,000,000 because of his/her negligence shall be liable to a fine of from VND 100,000,000 to VND 500,000,000, receive a warning, or face a penalty of up to 3 years' community sentence.
2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.2. If the property damage is assessed at from VND 500,000,000 to under VND 2,000,000,000, the offender shall face a penalty of 01 - 05 years' imprisonment.
3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trị giá 2.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.3. If the property damage is assessed at VND 2,000,000,000 or over, the offender shall face a penalty of 05 - 10 years' imprisonment.
4. Người phạm tội còn có thể cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.4. The offender might also be forbidden from practicing his/her profession or doing certain jobs for 01 - 05 years.
Điều 180. Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sảnArticle 180. Involuntary infliction of serious property damage
1. Người nào vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.1. Any person who involuntarily inflicts a damage to another person's property which is assessed at from VND 100,000,000 to under VND 500,000,000 shall receive a warning or face a penalty of up to 02 years' community sentence.
2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.2. If the damaged is assessed at VND 500,000,000 or over, the offender shall face a penalty of 03 - 24 months' imprisonment.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *