Dịch giọng nói của các tướng trong liên quân

Nếu bạn thấy trang này hữu ích, hãy đóng góp để nó tồn tại mãi mãi.


Các tướng liên quân nói gì khi vào trận? Dịch giọng nói của tất cả các tướng trong liên quân, bao gồm cả ngôn ngữ Athanor (ngôn ngữ riêng game liên quân). Full Voice line/voice over/Hero quote of all Arena of Valor heroes including Athanor language.

Really thank reddit user KCCCellist for helping us the English transcription and many more people for proofreading and translation.
Khi làm mình hơi vội nên có nhiều chỗ dịch bị sai (có thể trình mình dở), lỗi chính tả, nghe sai,…nhờ mọi người góp ý dùm. Cảm ơn.


Xin vui lòng ghi lại nguồn khi sao chép nội dung ra khỏi website này. Chính sách điều khoản sử dụng/bản quyền xem tại đây.
Dịch giọng nói tướng liên quân fanpage

Top