Dịch giọng nói của các tướng trong liên quân


Các tướng liên quân nói gì khi vào trận? Dịch giọng nói của tất cả các tướng trong liên quân, bao gồm cả ngôn ngữ Athanor (ngôn ngữ riêng game liên quân). Full Voice line/voice over/Hero quote of all Arena of Valor heroes including Athanor language.

Really thank reddit user KCCCellist for helping us the English transcription.
Khi làm mình hơi vội nên có nhiều chỗ dịch bị sai (có thể trình mình dở), lỗi chính tả, nghe sai,…nhờ mọi người góp ý dùm. Cảm ơn.
Dịch giọng nói tướng liên quân fanpage

Top