Ernest Hemingway và thú vui săn bắn

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Ernest Hemingway là nhà văn nhưng ông có sở thích săn cá.

Đó là lý do vì sao tác phẩm Ông già và biển cả mô tả chân thực đến vậy.

Ernest Hemingway cạnh xác cá

Xem thêm hình ảnh

Đặc biệt ông dùng súng tiểu liên để săn cá.

săn nhiều thú rừng khác. Từ sư tử, báo hoa mai đến tê giác, voi, trâu rừng và linh dương vằn kudu.

Ernest Hemingway bên cạnh xác các con thú và cây súng

Và khi cuối đời ông tự sát bằng súng.

Đức Phật dạy: “Ai cũng sợ gươm đao, ai cũng sợ chết, vậy hãy lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giết” (PC.129)

Đức Lão Tử dạy: “Ngũ sắc làm cho mắt mờ, ngũ âm làm cho tai điếc, ngũ vị làm cho miệng chán, cưỡi ngựa săn bắn làm cho lòng phát cuồng, vật khó khiến làm cho lòng tà vậy” (Đạo đức kinh, Chương 12).

Đức Chúa Jesus dạy rằng: “…ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm.”

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *