Những câu nói của Arum Vũ Khúc Thần Sứ (Miko)

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Lưu ý: Arum vũ khúc thần sứ và Arum vũ khúc lông hổ sử dụng chung voice line.

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Arum Vũ Khúc Thần Sứ (Miko).

Arum Miko intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Arum Vũ Khúc Thần Sứ
 if004 Yaoyorozu no kami yo, ware ni michibiki o. (八百万神よ、我に導きを) – Xin các vị thần (kami) hãy dẫn lối cho con
 if002 神の恩恵を授かりし者。其を神の子という。(kami no onkei wo sazukari shi mono. so wo kami no ko to yū) Those who have received the grace of God. It is called the Son of the God. – Những người được nhận hồng ân của Thần được gọi là Thiên Sứ.
 if001 この場所に神が降臨て(kono basho ni kami ga ori te) God descends to this place – Thần giáng thế tại nơi này.
Arum Miko In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Arum Vũ Khúc Thần Sứ
 f037 Âm thanh tướng
 f036 愚か!(oroka!) Stupid! – Đồ ngu!
 f035 Âm thanh lúc chết
 f034 心霊(shinrei!) Spirit – Linh thần
 f033 Âm thanh tướng
 f032 式神よ、我に従え!(shiki-gami yo, ware ni shitaga e!): Shikigami, obey me! – Thức thần, nghe lệnh ta!
 f031 我もまた我欲を持ちてここへ来りて(ware mo mata gayoku wo mochite koko e kitari te): I also came here with personal desire – Ta đến đây vì ước nguyện cá nhân.
 f030 愛しき者よ、彼はいずこへ(itoshi ki mono yo ka wa izuko he): Oh my loved one. Where has he gone – Garena dịch: Ta chờ đợi một người thương như chờ đợi sương tháng 9. (Câu Tiếng Anh: Chẳng biết người thương đã lạc đến phương trời nào)
 f029 Âm thanh lúc chết
 f028 血を奉り神は来りて(chi wo tatematsuri kami wa kitari te): As a result of giving blood to God, God has come now. – Do lấy máu tế thần, nay thần đã đến.
 f027 Âm thanh tướng
 f025 万物、神を重んず。ただ人のみ古を親しむ (Banbutsu, Shin wo omonzu. Tada hito nomi inishie wo shitashimu). All things honor the god(s). Human alone treasure the past. – Vạn vật sùng bái thần linh. Chỉ có nhân loại coi trọng quá khứ. (Ghi chú người dịch từ Nhật sang Anh: Câu này muốn nói rằng vạn loại sùng bái thần linh, chỉ loài người không tin vào thần thánh, đến khi bị quở phạt thì con người nhớ lại quá khứ và nuối tiếc.)
 f024 それ!(sore!) Đau!
 f023 その魂、御身に不相応なり!(sono tamasī, onmi ni fu sōō nari!): That soul is unfit for you – Ngươi không xứng đáng với linh hồn đó).
 f022 その身、ただでは帰さぬ(sono mi, tada dewa kaesa nu): I won’t let you go home safely – Ta sẽ không để ngươi toàn mạng trở về.
 f021 墓前に拓きし道、石柱を立て標となる(bo-zen ni hiraki shi michi, sekichū wo tate sirube to naru): The road made in front of the grave will be a guidepost with stone pillars erected there. – Garena dịch: Trước cột đá tại miếu thờ này, ta đã tìm được lối đi cho mình.
 f020 スサノオノミコトに捧ぐ、我が敵の魂よ(susanoō no mikoto ni sasa gu, wa ga teki no tamasī yo): Dedicated to Susano Onomikoto. This is the soul of my enemy – Garena dịch: Linh hồn ta sẽ dâng hiến cho thần bão (Susanoo) (Tiếng Anh: Đây là linh hồn của quân thù. Xin hiến dâng cho thần bão Susanoo)
 f019 ツクヨミノミコトに捧ぐ、我が敵の身よ(tsukuyomi no mikoto ni sasa gu, wa ga teki no mi yo): Dedicated to Tsukuyomi no Mikoto. This is the body of my enemy – Garena dịch: Ta sẽ hiến thân xác trinh nguyên của ta làm tế vật cho thần mặt trăng (Tsukuyomi) (Tiếng Anh: Đây là thân xác của quân thù. Xin hiến dâng cho thần mặt trăng Tsukuyomi)
 f026 天照大神に捧ぐ、我が敵の血よ(amaterasu ōmikami ni sasa gu, wa ga teki no chi yo): Dedicate to Amaterasu Omikami, this is the blood of my enemy here – Garena dịch: Ta sẽ hiến dâng dòng máu thuần khiết của ta cho nữ thần mặt trời (Amaterasu) (Tiếng Anh: Đây là máu của quân thù, xin hiến dâng cho nữ thần mặt trời.)
 f018 つ・・人生とは、かくも儚いものよな(tsu… jinsei to wa, kaku mo hakana i mono yo na): Ah…Life is so ephemeral…) – Ah…Đời người vô thường….
 f015 Âm thanh tướng
 f014 よい(yoi): It’s okay / It’s no need – Ngoan!
 f013 汝ら、裁きを受け給え(nanji ra, sabaki wo uke tama e): Thou shalt receive judgment – Các ngươi sẽ bị phán xét.
 f011 下がれ(saga re): Leave the room – Đi đi
 f009 御神(onkami): My God – Thần linh
 f007 直き正しき真心持ちて誠の道にたごうことなかれ(nao ki tadashi ki ma-gokoro mochi te makoto no michi ni tagou koto naka re): Do not go against the way of sincerity with a straight and right heart –
 f006 万機退散(?)、天地浄化(banki taisan?, tenchi jōka): Disperse all affairs, Purify the heavens and the earth – Bỏ qua mọi việc, tịnh hóa thiên địa.
 f004 Narukami no sukoshi toyomite sashi kumori ame mo furanu ka kimi wo todomemu – Xin sấm chớp hãy nổi lên, mây đen hãy kéo đến, và mưa to hãy trút xuống, để con có thể ở lại lâu hơn. (Đây là một đoạn thơ cổ)
 f003 .いざ(iza): A shout to start the battle – Âm thanh bắt đầu trận đấu.

End of Arum Miko hero quotes / Kết thúc các câu nói của Arum Vũ Khúc Thần Sứ

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *