Những câu nói của Thane trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Thane và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Thane.
Thane intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Thane
Knights! To me! – Các Hiệp sĩ! Theo ta!
I am the defender of this realm. – Ta là người bảo vệ vùng đất này.
Justice reigns supreme. – Công lý trị vì tối cao.
Thane Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Thane
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau
Thane In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Thane
Death sound – Âm thanh lúc chết
Light brings us to victory. – Ánh sáng đưa chúng ta đến chiến thắng.
The final blow. – Đòn cuối cùng.
For my realm. – Vì vùng đất của chúng ta.
A fatal strike. – Đòn chí mạng.
Yes, I am the King. – Đúng, ta là vua.
Might: unchecked. – Sức mạnh: chưa được kiểm tra.
I’m on my way. – Ta đang đến.
I’m on it. – Ta đang theo nó.
Haha, those without honor have no place on the battlefield. – Haha, những người không có danh dự, không có chỗ đứng trên chiến trường.
Attack! – Tấn công!
Truly, this is divine favor. – Quả thật, đây là ân huệ thiêng liêng.
Thane sound – Âm thanh của Thane
Victory draws near. – Chiến thắng đã đến gần.
Seriously is that it? – Nghiêm túc đấy chứ? Chỉ có vậy thôi sao?
I shall not back down. – Tôi sẽ không lùi bước.
Haha – Haha
Behind me. – Nấp sau ta.
There’s a defeat for everyone. – Sự thất bại đang chờ mỗi người.
I fight for the grace of God. – Ta chiến đấu vì hồng ân của Thần. (Trong vũ trụ Liên Quân, Thần là Ilumia ~~)

End of Thane hero quotes / Kết thúc các câu nói của Thane

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *