Những câu nói của Lữ Bố 4.0 (Lubu 4.0) trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Lubu 4.0 và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Lữ Bố 4.0.

Lubu 4.0 intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Lubu 4.0
I have yet to know the bitter taste of defeat. – Ta vẫn chưa biết mùi vị cay đắng của thất bại.
I am your sharpened blade – Ta là chính là thanh đao sắc bén của ngươi.
My weapon will bring about peace – Vũ khí của ta sẽ mang lại hòa bình
Lubu 4.0 Athanor language/Ngôn ngữ Athanor của Lữ Bố 4.0
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau
Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Lubu 4.0 In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Lữ Bố 4.0
Anyone else? – Còn kẻ nào nữa không?
So this is defeat! – Vậy đây chính là mùi vị thất bại
No more warnings – Ta không cảnh cáo nữa
At least I die by your hand! – Ít ra ta được chết dưới tay nàng (Bị Điêu Thuyền KO)
Carve – Xuất kích
Earth shattering – Kinh thiên động địa
Swift – Nhanh lên
I yearn for a worthy opponent – Ta kì vọng có một đối thủ xứng đáng.
This can’t be. What have I done? – Không thể nào. Ta đã làm gì thế này. (KO Điêu thuyền lần 2 ]] )
Ah yes – Ah, được chứ.
I’ll protect you – Ta sẽ bảo vệ nàng.
Heed the dragon – Hãy quy phục long thần
Death sound – Âm thanh chết
I never fight just for the sake of fighting. My battles need to have meaning – Ta không bao giờ đánh nhau chỉ vì hiếu chiến. Những trận chiến của ta cần phải có ý nghĩa. (for the sake of = vì lợi ích của/vì lý do)
Hero? I just don’t want to see the people suffer. – Anh hùng ư? Chỉ là ta không muốn nhìn thấy người dân chịu khổ.
Death sound – Trút hơi thở cuối cùng.
What a day for battle! – Thật một ngày chiến đấu vô ích!
Ha
No, it can’t be you. – Không, không thể nào là nàng (Chắc đã KO điêu thuyền)
Leave this to me – Để đó cho ta.
None shall pass through me – Không kẻ nào có thể đánh bại được ta.
That’s it. – Vậy … đó hả?
How about I fight all of you at once. – Thấy thế nào một mình ta sẽ chiến đấu với tất cả các ngươi cùng một lúc.
Ah
She protects the dragon kingdom and I protect her. – Nàng ấy bảo vệ Long Chi Quốc và ta bảo vệ nàng.
What part of these tales is actually true. Hmm, I suppose it’s the part where no one ever defeats me. – Phần nào trong những câu chuyện này là có thật. Hmm, ta tưởng chỉ mỗi phần không kẻ nào đánh bại ta là có thật thôi.
Out of my way – Biến cho khuất mắt ta.

End of Lubu 4.0 hero quotes / Kết thúc các câu nói của Lữ Bố 4.0
Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Download Lubu 4.0 voice line / Tải giọng nói Lữ bố 4.0

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *