Những câu nói của Teemee trong game Liên Quân

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Con tướng Teemee này có 2 nhân vật: 1 đứa là Tee và 1 đứa là Mee. Cặp đôi này vui nhộn nhất trong các tướng bởi vì chúng nói chuyện với nhau. Bọn kia toàn nói 1 mình (Tự kỷ). Và sau đây là toàn bộ voice line (voice over) của cặp đôi nhí nhảnh Teemee và bản dịch giọng nói Tiếng Việt. With the help of KCCCellist.

(Audio sẽ phát sau 3 giây khi nhấn vào nút play – vì thế đừng nhấn nhiều lần sẽ khiến bạn không nghe đc – tất cả voice line của các tướng đều như vậy)
Teemee intro voice line (voice over)/Âm thanh pick tướng Teemee)

Come on come on! Let’s go. Let’s go. – Nào, nào. Đi thôi, đi thôi.
Hey! Hey! This is so cool. – Ê! Ê! Cái này thật tuyệt!
You think anyone’s using this? Let’s try it on. – Cậu nghĩ có ai đang sử dụng cái này? Chúng ta thử thôi nào.

Teemee Athanor language/Ngôn ngữ Athanor của Teeeme

Üüdorasi shumimen hoshomeedhen vüroshunu. – Yggdrasil gives us strength – Yggdrasil hãy ban cho con sức mạnh. (Xem chú thích ở bài Tel’ Annas)
Ho’Delanaamen sezukudhí! – Remember Tel’Annas! – Hãy nhớ Tel’Annas!
How’Athonuzhu ümem shooshamung miwangü. – We will defend Athanor from all threats. – Chúng ta sẽ bảo vệ Athanor khỏi mọi nguy hiểm

Teemee In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Teemee

Oh, you’re heavy. Huh, you’re one to talk. – Oh, cậu nặng quá. Huh, xem lại mình đi kìa.
We’ll be back! – Tụi tao sẽ trở lại.
Who’re you calling? A trash panda. – Cậu đang gọi ai thế? Gọi con gấu rác rửi kia.
Ahhh…(so cute) – Ahhh…(chết mà cũng dễ thương)
Here we come. – Chúng tôi đến đây.
Ha! We bring – the pain – Ha! Tụi tao mang đến – đau khổ.
We can focus. Focus. – Chúng ta có thể tập trung. Tập trung.
Ooh! Sorry, sorry. – Ooh! Xin lỗi, xin lỗi.
Ahh! No fear. – Ahh! Không sợ!
Faster Tee. I think I’m going to faint. – Nhanh lên Tee, tớ nghĩ tớ sắp xỉu rồi.
Woah! What did you eat? – Woah! Cậu ăn gì thế?
Watch where you’re going! I’m trying. – Coi chừng, cậu đang đi đâu thế! Tớ đang cố gắng.
Hahaha (so cute)
You dont want to mess with us. Yeah! – Tụi bây không muốn gây chuyện với tụi này đâu.
Haa. Not even breaking a sweat. No. I mean yeah. – Haa. Thậm chí không tốn một giọt mồ hôi. Không. Ý tớ là vâng.
Yoohoo! Tee, Mee, Tee, Mee!
(SCREEM) RUN AWAY – (HÉT) – CHẠY THÔI
Ah! I’m slipping! Sorry! It’s hot in here. – Ah, tớ trược chân nè! Xin lỗi, trong này nóng quá.
Woah! This is it Tee. Haha I’m feeling it. – Woah! Nó đây rồi Tee. Haha! Tớ cảm nhận được mà.
We are going too fast. – Chúng ta chạy nhanh quá.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *