Những câu nói của Paine trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Paine và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của hắn. Gã này không nói ngôn ngữ Athanor (Veda).

Intro sound – Âm lúc pick tướng!
Welcome to my orchestra! – Chào mừng đến với ban nhạc của ta!
Free your soul! – Hãy giải phóng linh hồn của ngươi!
I have freed you! – Ta đã giải phóng cho ngươi!
I will never return to Lokheim! – Ta sẽ không bao giờ trở lại Lokheim!
The audience here is top notch! – Khán giả ở đây toàn là thượng lưu!
Please keep your mouth shut! – Làm ơn ngậm miệng lại!
Music is invigorating, isn’t it? – Âm nhạc tiếp thêm sinh lực, phải vậy không?
I have arrived. – Ta đến rồi đây!
Don’t think you can get away with offending me? – Ngươi nghĩ có thể bỏ đi sau khi xúc phạm đến ta?
The flesh is a burden! – Xác thịt là một gánh nặng.
I can’t believe I am the teacher now. – Ta không thể tin giờ mình là một giáo viên.
Ready! – Sẵn sàng!
This is my song! – Đây là bài hát của ta!
Applause please! – Tán dương nào! (Võ tay coi)
This is the last song! – Đây là bài hát cuối cùng!
Isn’t it amazing to be reborned? – Được tái sinh không phải là điều đáng ngạc nhiên sao?
A front row seat for this guest! – Hãy dành ghế đầu cho vị khách này!
Good listeners are much more rare than good performers. – Người nghe giỏi khó tìm hơn kẻ biểu diễn hay.
Objection Overrule! – Phản đối vô hiệu!
Who else wants to join? – Còn ai muốn tham gia nữa nào?
Can you feel your soul trembling? – Ngươi có cảm thấy linh hồn ngươi đang run rẩy chăng?
I just had an another amazing idea! – Ta vừa nảy ra một sáng kiến mới!

End of Paine hero quotes / Kết thúc các câu nói của Paine

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *