Những câu nói của Quillen trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Download audio voice line của Quillen
Đã fixed, có thể nhấn nút PLAY bên dưới để nghe trực tiếp tại website.
Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Quillen và bản dịch tiếng việt giọng nói của Quillen. I have no comment for this guy. Enjoy~

Quillen intro voice line (voice over)/Âm thanh pick tướng của Quillen

Battle is life. – Chiến đấu là cuộc sống.
You have no idea. – Ngươi không biết đâu.
I will stop at nothing. – Ta sẽ làm mọi cách.

Quillen Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Quillen

Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!

Quillen In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Quillen

Oh!
Ha! I get stronger you die. – Ta mạnh hơn, ngươi chỉ có chết.

Death sound – Âm thanh lúc chết.
Ya, victory is inevitable. – Chiến thắng là điều hiển nhiên.
Power is everything. – Quyền lực là tất cả.
I envy your weakness, it frees you from responsibility. – Ta ghen tự sự yếu kém của ngươi, nó giải phóng ngươi khỏi trách nhiệm.
Give up! – Đầu hàng đi!
Death sound –
You chose the wrong side. – Ngươi chọn nhầm phe rồi.
Politics is not about right and wrong, it’s about winning and losing. – Mục đích của chính trị không phải đúng hay sai mà là thắng hay thua.
The stench of morals pervades this place. – Mùi hôi thối của đạo đức tràn ngập nơi này.
In the end I always get them. – Vào phút cuối thì ta vẫn luôn bắt được chúng.
Die! – Chết đi!
Ha, too slow. – Ha! Còn chậm lắm!
Nothing is truly secret. – Không có gì bí mật tuyệt đối.
This can not … be. – Việc này là không…thể.
You lost. – Ngươi thua rồi.
Underestimating me is your last mistake. – Đánh giá ta thấp là sai lầm cuối cùng của ngươi.
Don’t pester me with your fairy tales with good and evil. – Đừng làm phiền ta bằng những câu chuyện cổ tích về thiện và ác của ngươi.
I will enjoy this. – Ta sẽ tận hưởng điều này.
Don’t make me come for you. – Đừng buộc ta đến tìm ngươi.

End of Quillen hero quotes / Hết các câu nói của Quillen

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *