Những câu nói của Wiro trong game Liên Quân

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Wiro trong game liên quân. Anh này chắc là người Indonesia nên ko biết nói tiếng Athanor 😀
Wiro Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Wiro
Who is the craziest one? – Đứa nào khùng nhất?
The trendy hero absolutely is Wiro Sableng – Tướng hot trend chắc chắn sẽ là Wiro Sableng.
The studen is crazy. The teacher is weird! – Học sinh thì điên khùng. Giáo viên thì kỳ cục!
Wiro In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Wiro
Is that all you got? Huh? – Đó là tất cả những gì ngươi có đó hả?
You got the luck but you’re weak! – Ngươi may mắn nhưng ngươi quá yếu.
Yeah!
Let do if you’re brave enough! – Làm đi nếu ngươi đủ can đảm.
Out of my way! – Cút ra!
It’s time for me to shine! – Đến lúc ta tỏa sáng!
Let’s go! – Đi thôi!
I want across the world! – Ta muốn đi khắp thế giới!
Agh…Everyone eventually dies! – Ai rồi cũng sẽ chết!
Death sound – Âm thanh lúc chết
I’m tired of walking. – Ta làm biếng đi bộ quá.
You are indeed crazy! – Ngươi thật sự điên rồi.
Ha! Does it hurt? – Ha! Đau không?
Die! – Chết đi!
Oh, first! – Oh, là người đầu tiên ư ?
When will this mess end? Boring! – Khi nào chuyện lộn xộn này mới chấm dứt? Chán!
Death sound – Âm thanh lúc chết
Huh! Do you think you are a match for me? – Huh! Ngươi nghĩ ngươi là đối thủ của ta ư?
Finish off with one axe! – Kết thúc tất cả bọn chúng bằng một rìu!
Who am I? Did that matter? – Ta là ai? Điều đó quan trọng sao?

End of Wiro hero quotes / Kết thúc các câu nói của Wiro

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

2 comments / Add your comment below

  1. Ad ơi cái câu “oh, first?” nghĩa là :”oh, là người đầu tiên ư ?” do wiro chỉ nói câu này khi được chiến công đầu thôi

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *