Những câu nói của Tulen trong game Liên Quân

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Tulen trong game liên quân.
Các skin khác của Tulen

Tulen Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Tulen
I feel alive. – Ta cảm thấy tràn đầy sức sống.
Witness my brilliance. – Hãy xem ta tỏa sáng (Hãy xem tài năng của ta đây)
Kneel before your master. – Hãy quỳ xuống trước chủ nhân của ngươi.
Tulen Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Tulen
Il kho chong shun min – The light gives us strength – Ánh sáng ban cho ta sức mạnh
Welban ghor yamban – Order over chaos – Trật tự chiến thắng hỗn mang
Veda lin kho Sunyan qoz il – Veda is the light that leads Athanor- Vệ đà là ánh sáng dẫn dắt Athanor
Tulen In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Tulen
Tulen sound – Âm thanh Tulen
This feeling is intoxicating. – Cảm giác này thật say sưa.
Absolutely electric. – Điện năng tối thượng
Uhm, simply divine. – Uhm, thật dễ đoán
Ionize – Lôi điện
My power grows eternal. – Quyền năng của ta lớn mạnh không bao giờ kết thúc (đời đời/tăng lên mãi).
Bolt lightning. – Tia chớp.
Witness the purge of the God. – Hãy chứng kiến sự trừng phạt của Thần.
Tulen sound – Âm thanh Tulen
Tulen sound – Âm thanh Tulen
Photon burst. – Nổ quang tử. (Lôi quang)
Ha! My victory was pre-ordained. – Chiến thắng của ta là tiền định.
Death sound – Âm thanh lúc chết
Shocking! – Ngạc nhiên chưa?!
Death sound – Âm thanh lúc chết
Tulen sound – Âm thanh Tulen
You will fry. – Ngươi sẽ bị sốc điện (theo từ điển merriam-webster.com thì fry trong tiếng lóng có nghĩa là ELECTROCUTE (Xử tử bằng điện))
Tulen sound – Âm thanh Tulen
Oh, this power is exquisite. – Oh, sức mạnh này thật dữ dội.
Am I not radiant? – Ta sáng chói không?
Lighting light – Ánh sáng chiếu sáng.
Lightning strikes – Lôi kích
Tulen sound – Âm thanh Tulen
Hahaha (cười giòn ghê)
Ha~ What an unbearable shame!!! – Nhục đếch chịu được!!!
Ground yourself! – Ngươi tự tiếp đất đi (do bị điện giật)
Warp beam – Bẻ cong ánh sáng

End of Tulen hero quotes / Kết thúc các câu nói của Tulen

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

1 comment / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *