Dãi Ngân Hà có di chuyển không?

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

The Milky Way as a whole is moving at a velocity of approximately 600 km per second with respect to extragalactic frames of reference. The oldest stars in the Milky Way are nearly as old as the Universe itself and thus probably formed shortly after the Dark Ages of the Big Bang.

Toàn bộ Dải Ngân hà chuyển động với vận tốc xấp xỉ 600 km / giây so với hệ quy chiếu ngoài thiên hà. Những ngôi sao lâu đời nhất trong Dải Ngân hà có tuổi gần bằng chính Vũ trụ và do đó có lẽ được hình thành ngay sau Thời kỳ tối của Vụ nổ lớn.

Wikipedia

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *