Mất bao lâu để bay đến mặt trời?

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Apollo 10, the fastest manned spacecraft, traveled 24,790 mph. At that speed, it would take about 156 days to reach the Sun. The sun is not too far, only 93,000,000 miles away. So with a rocket traveling at 20,000 miles per hour, it will take only 193.75 days.

Apollo 10, tàu vũ trụ có người lái nhanh nhất, di chuyển với tốc độ 24.790 dặm / giờ. Với tốc độ đó, sẽ mất khoảng 156 ngày để tới Mặt trời. Mặt trời không quá xa, chỉ cách chúng ta 93,000,000 dặm. Với vận tốc bay của hỏa tiển 20.000 dặm/giờ, mất khoảng 193.75 ngày.

Quora

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *