Nhiệt độ trên mặt trăng thế nào?

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

When sunlight hits the moon’s surface, the temperature can reach 260 degrees Fahrenheit (127 degrees Celsius). When the sun goes down, temperatures can dip to minus 280 F (minus 173 C).

Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào bề mặt mặt trăng, nhiệt độ có thể lên tới 260 độ F (127 độ C). Khi mặt trời lặn, nhiệt độ có thể giảm xuống âm 280 F (âm 173 C).

Forbes

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *