Nguồn gốc

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Nguồn text Tiếng Việt ở đây
Nguồn text Tiếng Anh ở đây
Paralleled text by sachsongngu.top
Khuyến khích các bạn hãy mua sách để giúp nhà xuất bản và dịch giả.


Nguyên tác tiếng Hy Lạp của Epictetus.
Đỗ Tư Nghĩa dịch từ bản tiếng Anh: “The art of living” của Sharon Lebell, NXB HarperCollins, New York, 1995.
Xuất bản theo hợp đồng trao quyền sử dụng dịch phẩm giữa Dịch giả và Sách Khai Tâm.
Bản quyền bản tiếng Việt © Công ty TNHH Văn Hóa Khai Tâm, 2017.
Trân trọng cảm ơn các đơn vị xuất bản, phát hành và độc giả đã thể hiện sự tôn trọng bản quyền của dịch phẩm này.


ĐÔI DÒNG CỦA NGƯỜI DỊCH BẢN VIỆT NGỮ

1. Cuốn sách này – Nghệ thuật sống, là một bản thuyết minh tư tưởng của Epictetus.
2. Nghệ thuật sống có hai phần chính:
– Phần I: Cẩm nang thư. Là một bản đúc kết những điểm cốt yếu trong tư tưởng của Epictetus. Cẩm nang thư đã xuất hiện từ rất lâu, ngay từ thời cổ đại.
– Phần II: Những lời dạy khác về cách sống, được trích và thuyết minh từ tác phẩm Discourses(1) của Epictetus.
3. Người thuyết minh là Sharon Lebell. Cô cho biết: “… Tôi đã góp phần của riêng mình trong việc tuyển chọn, giải thích, và ứng tác dựa trên những ý tưởng chứa đựng trong The Enchiridion(2) và The Discourses, là những tài liệu duy nhất còn sót lại, vốn tóm tắt triết lý của Epictetus”.
Epictetus trong các tập Discourses của ông.
4. Bản dịch này chủ yếu dựa trên bản tiếng Anh, nhưng cũng có tham khảo cuốn Enchiridion mà chúng tôi đang có trong tay. Trong quá trình dịch, chúng tôi đã tham khảo tư tưởng của Epictetus từ nhiều nguồn khác.
5. Những chỗ in đậm, in nghiêng và những ghi chú trong bản dịch này, đều là của người dịch bản Việt ngữ.
6. Những ghi chú của người dịch, hầu hết là những ý nghĩ chủ quan khi tiếp xúc với văn bản. Thay vì giữ lại cho riêng mình, xin gửi đến bạn đọc như một chia sẻ chân tình giữa những người bạn. Bạn đọc hoàn toàn có thể bỏ qua, nếu không thấy cộng hưởng.
7. Mặc dù đã cố gắng nhiều, nhưng chắc chắn khó tránh khỏi những sai sót. Rất mong bạn đọc và các bậc cao minh góp ý để bản dịch được hoàn thiện hơn.

Đà Lạt, 15/07/2016
Đỗ Tư Nghĩa

(1) Những bài thuyết giảng.
(2) Tạm dịch là cẩm nang thư, là một bản tóm tắt súc tích những tư tưởng của