Thánh thuật của pháp sư Abramelin – Quyển hai

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Nguyên văn từ The sacred magick of Abramelin the Mage

Quyển thứ hai của thánh thuật
Được Thượng Đế giao cho Moses, Aaron, David, Solomon,
và những vị thánh, nhà tiên tri, giáo chủ khác, truyền dạy
trí tuệ thần thánh chân chính.
Dịch từ tiếng Do Thái
1458

QUYỂN THỨ HAI CỦA THÁNH THUẬT

MỞ ĐẦU

Trí tuệ của Thượng Đế như suối nguôn vô tận, chưa có người nào sanh ra thế gian này có thể khám phá được cội nguồn. Các bậc hiền thánh đã uống những ngụm nước mát lành từ đó và hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng tất cả, không ai trong số họ có thể hiểu được hoặc biết được Nguyên Lý Căn Bản…. Chúng ta hãy tự thỏa mãn và chỉ cần biết rằng Ngài đã ban bao nhiêu hồng ân cho chúng ta những kẻ tội lỗi, và hết thẩy quyền lực mà Ngài ban cho chúng ta những kẻ phàm phu trên vạn vật, và bằng cách nào đó chúng ta được phép sử dụng chúng. Chúng ta hãy thỏa mãn với những điều này, gạt sang một bên tính tò mò, hãy quan sát mà không phán xét, và đặt quyển sách này xuống với lòng trung thành. Và nếu con theo lời ta, bằng cách đó con sẽ được an ủi không thể sai vào đâu được.


Chương XIV. (Mười hai biểu tượng cho mười giờ trong ngày và đêm, làm người khác tàn hình đối với mọi người.)

Để làm người khác tàn hình là vấn đề vô cùng dễ dàng nhưng nó hoàn toàn không được phép bởi vì làm thế chúng ta khiến cuộc sống của người hàng xóm bực mình, và chúng ta dễ dàng gây ra nhiều hậu quả khác từ đây chúng lại có thể tạo ra những ác nghiệp. Nhưng thật sự mà nói, chúng ta không nên làm thế vì Thượng Đế đã cấm như vậy. Do đó, ta xin con hãy dọn mình cho thiện lành và đừng bao giờ trở thành kẻ xấu ác. Con sẽ tìm thấy mười hai biểu tượng này trong chương 12 biểu tượng, 12 vị thần khác nhau chịu dưới quyền hoàng tử Magot, tất cả đều cùng một quyền lực. Con nên đặt biểu tượng (trên đỉnh đầu của con) dưới nón hoặc mũ thì con sẽ trở nên vô hình, khi lấy nó ra, con sẽ trở lại bình thường.

Đang dịch
Last update 06/27/2020

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *