Những câu nói của Tulen Tân Thần Hoàng Kim (Cosmos)

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Tulen Tân Thần Hoàng Kim (Cosmos) trong game liên quân.

Tulen Tân Thần Hoàng Kim (Cosmos) và Tulen Tân thần thiên hà (Astral walker) dùng chung voice line này.

Tulen Cosmos Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Tulen Tân Thần Hoàng Kim
Look into me and see eternity – Hãy nhìn vào ta, ngươi sẽ thấy sự vĩnh hằng.
Every atom of me is another universe – Mỗi nguyên tử trong người ta là một vũ trụ khác
I break I mend I create and I destroy forever – Ta phá vỡ, ta sửa chữa, ta sáng tạo và ta hủy diệt không ngừng nghỉ.
Tulen Cosmos Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Tulen Tân Thần Hoàng Kim
Veda lin kho Sunyan qoz il – Veda is the light that leads Athanor- Vệ đà là ánh sáng dẫn dắt Athanor
Il kho chong shun min – The light gives us strength – Ánh sáng ban cho ta sức mạnh
Welban ghor yamban – Order over chaos – Trật tự chiến thắng hỗn mang
Tulen Cosmos In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Tulen Tân Thần Hoàng Kim

Nova – (Nổ) Tân tinh
You end now – Ngươi xong rồi
No I am already reborn – Không, ta đã tái sinh rồi
In another universe you are still inferior – Trong một vũ trụ khác, ngươi cũng vẫn thấp kém
I have experienced this before – Ta đã trải qua điều này trước đây
It is the space around me that moves – Đó là không gian xung quanh ta di chuyển
Your actions are irrelevant – Hành động của ngươi không liên quan

Friend or Foe all serve their function – Bạn hay thù đều cùng thực hiện nhiệm vụ của họ
Infinity – Vô cực
Hero sound – Âm thanh tướng
Another beginning of infinite possibilities – Một khởi đầu khác khả năng vô hạn
Hero sound – Âm thanh tướng
Multiverse – (Tiến vào) Đa vũ trụ
Your timeline ends – Dòng thời gia của ngươi tiêu rồi
Hero sound – Âm thanh tướng
Hero sound – Âm thanh tướng
This event was bound to occur – Sự kiện này chắc chắn sẽ xảy ra
Disintegrate – Phân ly
Everything is in balance – Mọi thứ đều cân bằng (Giống Thanos nhỉ)
Death sound – Âm thanh lúc chết
Face destruction – Hãy đối mặt với sự hủy diệt
This solar system is most peculiar – Hệ mặt trời này đặc biệt nhất
Well – À
Hero sound – Âm thanh tướng
Death sound – Âm thanh lúc chết
Nothing can impede me from prevailing – không gì có thể cản trở ta chiến thắng

End of Tulen Cosmos hero quotes / Kết thúc các câu nói của Tulen Tân Thần Hoàng Kim

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *