Tulen

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Những câu nói Tiếng Việt của Tulen.

Nhấn vào nút PLAY bên dưới để nghe từng voice line hoặc nhấn vào đây để Nghe toàn bộ.

Show 1 Chỉ ta mới được ngồi vào ngai vàng của đấng trí tôn. (Định soán ngôi Ilumia kkk )
Show 2 Tại sao phải làm vua khi ta có thể làm thần.
Show 3 Lôi điện là sức mạnh trí tôn trong vũ trụ này.

Tiếp thị liên kết Shopee
Xin lưu ý rằng liên kết dưới đây là một quảng cáo tiếp thị và không phản ánh quan điểm hoặc chứng nhận từ chúng tôi về sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chất lượng, tính khả dụng hoặc tính xác thực của sản phẩm hoặc dịch vụ này. Mọi quyết định mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ dựa trên thông tin từ quảng cáo là trách nhiệm của bạn và chúng tôi khuyến khích bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định.

4 Kẻ sống trong nắng hạ, sao hiểu được giá lạnh ngày đông. – Those who live in the summer sun, how can they understand the coldness of winter?
5 Hahaha, ngươi chẳng biết được tham vọng của ta đâu.
6 Trăn trối đi.
7 Ta là chúa tể của sấm sét
8 Ta ghét những kẻ không quyết đoán
9 Lôi Quang
10 Lôi Động
11 Công thủ toàn diện
13 Ta là chủ nhân mới của sức mạnh này.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Các skin khác của Tulen:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *