Tiểu sử Tulen

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

HOÀNG TỬ LÔI QUANG

(TÊN TIẾNG HOA CỦA TULEN 圖倫: ĐỒ LUÂN)

"Sấm chớp, sẵn sàng nghe hiệu lệnh của ta".
Tulen was a demigod born to the call of thunder and lightning.Tulen là một á thần được sinh ra để hiệu lệnh cho sấm sét.
He was an extraordinary child, able to bend thunder and lightning to his will. Từ khi còn nhỏ, chàng đã tỏ ra là một đứa trẻ phi thường, khiến sấm sét phải cúi đầu nghe lệnh.
The thunder Tulen created was a thousand times stronger than regular magic. Some would call it godlike. Sấm sét mà Tulen tạo ra mạnh thần thánh hơn pháp thuật bình thường hàng nghìn lần.
Ilumia the Seer saw fit to place him under the tutelage of Aleister in order to learn the intricacies of his powers. Chính vì vậy, Ilumia quyết định để Aleister trở thành sư phụ, hướng dẫn Tulen điều khuyển hoàn toàn sức mạnh mà mình sở hữu.
Yet, the sly Aleister did not take a liking to Tulen.Thế nhưng, Aleister lại không hề ưa Tulen chút nào.
He sensed that Tulen would one day take his place, and thus decided he would teah Tylen nothing, not a sing spell. Hắn nhận ra Tulen sớm thôi sẽ thế chỗ hắn và vì thế hắn quyết định không dạy dỗ thêm gì.
Unfortunately, for Aleister, this method of teaching worked in Tulen’s favor. Không may thay, Tulen lại là cậu bé thích tự mình tìm hiểu những điều mới lạ.
His innate ability to control thunder allowed him to harness his powers without spells. Khả năng kiểm soát sấm sét tự bẩm sinh đã cho phép chàng sử dụng năng lực mà không cần thần chú.
While his vivid imagination propelled his powers to even greater heights. Trí tưởng tượng sống động của chàng càng đẩy sức mạnh của Tulen lên những tầm cao mới.
Tulen’s success sent Aleister into a spiral that would eventually lead to his downfall.Thành công của Tulen đã đưa Aleister vào vòng xoắn ốc của thất bại mà gã tự chuốc lấy.
Tulen was not blind to his teacher’s ploy, however. Tulen không mù quáng học theo những phương pháp giáo điều.
He had no intention of taking Aleister’s place. Chàng cũng chẳng bận tâm tới việc lấy vị thế của Aleister.
Far from it. Yet, he also had no intention of giving anyone else the throne of thunder.Tuy nhiên, chàng cũng không có ý định nhường ngôi vị sấm sét cho bất kỳ ai khác.
He wanted the absolute freedom Aleister had…something a pupil like him would have great difficulties achieving. Thứ duy nhất chàng muốn sự tự do tuyệt đối mà Aleister sở hữu ... điều mà một học sinh như chàng sẽ gặp nhiều khó khăn để đạt được
Finally, Tulen descended upon the temple with his godlike thunder and wiped away his teacher’s sigil, burning his own upon the throne before stunned eyes.Cuối cùng, Tulen đã bất ngờ tìm tới ngôi đền bằng bằng năng lực điều khiển sấm sét kỳ diệu của mình, loại bỏ đi dấu tích của giáo viên trước những cặp mắt choáng váng của ngừoi xung quanh.
In so doing, he proved that he not only had the strength to take Aleister’s place, but the throne of thunder had already chosen him. Bằng cách đó, Tulen đã chứng minh rằng chàng không chỉ có sức mạnh để kế thừa ngai vàng của Aleister, mà ngôi đền cũng đã chọn cậu.
Then, under Ilumia’s guidance, Tulen successfully ascended the throne of thunder. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Ilumia, Tulen đã thành công, trở thành vị vua của sấm sét.
His first task was to recapture the throne’s previous owner – his own teacher, Aleister, for without Aleister, Tulen only held the title without the power.Nhiệm vụ đầu tiên của chàng là đoạt lại ngai vàng của chủ nhân cũ – đồng thời là giáo viên của mình, Aleister. Bởi vì không có Aleister, Tulen chỉ là vị vua hữu danh vô thực, không một ai công nhận.
Tulen understood that this near-impossible task was given to him to curb his wanton display of power, but he didn’t care. Nhiệm vụ này gần như là bất khả thi khi chàng không được phép phô trương sức mạnh bừa bãi, nhưng đó không phải điều đáng quan tâm.
“No one understands what I truly desire!”"Không ai hiểu tôi thực sự muốn gì!"

TULEN

Nguồn text Tiếng Anh in game, Tiếng Việt Garena Việt Nam, sachsongngu sắp text

Các skin khác của Tulen:


Tiếp thị liên kết Shopee
Xin lưu ý rằng liên kết dưới đây là một quảng cáo tiếp thị và không phản ánh quan điểm hoặc chứng nhận từ chúng tôi về sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chất lượng, tính khả dụng hoặc tính xác thực của sản phẩm hoặc dịch vụ này. Mọi quyết định mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ dựa trên thông tin từ quảng cáo là trách nhiệm của bạn và chúng tôi khuyến khích bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *