Những câu nói của Tulen Tân Niên Vệ Thần (Dawning Fire)

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Tulen Tân Niên Vệ Thần (Dawning Fire) trong game liên quân

Dawning Fire = Ngọn lửa bình minh
Kaiming = Khai minh

Tulen Dawning Fire Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Tulen Tân Niên Vệ Thần

As long as I breathe, Kunlun shall not fall – Miễn là ta còn thở, Côn Lôn sẽ không bao giờ sụp đổ.
No one and nothing shall escape me – Không một người hay một vật nào có thể thoát khỏi tay ta.
You dare appear before me – Ngươi dám xuất hiện trước mặt ta.
Tulen Dawning Fire Athanor language/Ngôn ngữ Athanor của Tulen Tân Niên Vệ Thần
Il kho chong shun min – The light gives us strength – Ánh sáng ban cho ta sức mạnh
Veda lin kho Sunyan qoz il – Veda is the light that leads Athanor- Vệ đà là ánh sáng dẫn dắt Athanor
Welban ghor yamban – Order over chaos – Trật tự chiến thắng hỗn mang
Tulen Dawning Fire In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Tulen Tân Niên Vệ Thần
Âm thanh tướng
You will have to pass through me to reach Kunlun – Ngươi phải bước qua xác ta mới vào được Côn Lôn.
This … this is not over – Việc …. này chưa xong đâu.
On the hunt – Đi săn nào
Annihilation – Hủy diệt
Suanni, your hesitation will be your undoing – Suanni, Tính do dự của muội sẽ khiến muội thất bại. (Không biết Tel Annas là sư tỷ hay sư muội :))), Suanni là phiên âm của chữ Toan Nghê trong tiếng hoa, đó skin Yên Vân Toan Nghê/Tân Niên Vệ Thần của Tel Annas.)
You want to seize kunlun – Ngươi muốn chiếm núi Côn Lôn à?
No matter how many there are I will burn them all – Bất kể bọn chúng có bao nhiêu người, ta sẽ thiêu rụi tất cả bọn chúng.
Behold my unfathomable power – Hãy xem sức mạnh vô song của ta đây. (Behold là từ cổ, có nghĩa là xem/quan sát/chứng kiến/mục kích)
Âm thanh chiêu
I’m only getting warmed up – Ta chỉ đang khởi động thôi.
Few are worthy of the gift of precognition – Có rất ít người xứng đáng với thiên phú tiên tri. (precognition = tiên tri/biết trước)
Your efforts are meaningless – Ngươi cố gắng cũng vô ích.
Âm thanh tướng
Âm thanh chiêu
The boredom is unbearable – Chán không thể tả (Chán méo chịu đc 😛 )
Âm thanh lúc chết
Enlightens flame – Khai minh hỏa
Face your doom – Chịu chết đi.
What is mortal peril to me – Những kẻ phàm tục làm hại gì được ta.
Upon the air – Đằng vân
Hmm I’ll tolerate it – Ùm, ta tha cho đó.
Yes
Your presence it offends me – Sự xuất hiện của ngươi đã mạo phạm đến ta.
Sear – Phóng lửa (bắn tia lửa về ai đó)
I yearn for the taste of defeat – Ta khao khát muốn nếm thử hương vị của thất bại (nói theo dân ta là “xin đc 1 lần thua”) ;))

End of Tulen Dawning Fire hero quotes / Kết thúc các câu nói của Tulen Tân Niên Vệ Thần
Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Download Tulen Dawning Fire voice line / Tải giọng nói Tulen Tân Niên Vệ Thần

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *