Những câu nói của Lauriel Thứ Nguyên Vệ Thần

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Lauriel Thứ Nguyên Vệ Thần (Dimension Breaker) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Lauriel (Dimension Breaker).

Lauriel (Dimension Breaker) Intro voice line/Âm thanh lúc pick tướng Lauriel Thứ Nguyên Vệ Thần
 i.003.mp3
 i.002.mp3
 i.001.mp3

Lauriel (Dimension Breaker) Athanor language/Ngôn ngữ Athanor của Lauriel Thứ Nguyên Vệ Thần

 .038.mp3
 .037.mp3
 .036.mp3
 .034.mp3
 .033.mp3
 .032.mp3
 .031.mp3
 .030.mp3
 .029.mp3
 .028.mp3
 .027.mp3
 .026.mp3
 .025.mp3
 .023.mp3
 .022.mp3
 .020.mp3
 .019.mp3
 .018.mp3
 .017.mp3
 .016.mp3
 .015.mp3
 .014.mp3
 .013.mp3
 .009.mp3
 .008.mp3
 .007.mp3
 .005.mp3
 .004.mp3
 .003.mp3
 .002.mp3
End of Lauriel (Dimension Breaker) hero quotes / Kết thúc các câu nói của Lauriel Thứ Nguyên Vệ Thần

2 comments / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *