2. Đàm thoại chào mừng khách đến công ty – Giới thiệu bản thân – Đưa khách đến phòng họp

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Nhấn vào nút nghe hội thoại để bỏ qua phần giới thiệuJasmine Excuse me, are you Ms Ringwood? Xin lỗi, cô có phải cô Ringwood không?
Guest Yes, that’s right. Vâng đúng vậy.
Jasmine I’m Jasmine Goodman. Tôi là Jasmine Goodman.
Diane Kennedy asked me to meet you. Diane Kennedy yêu cầu tôi gặp cô.
Guest Oh , hello Jasmine. Ồ, xin chào Jasmine.
Jasmine Welcome to Lowis Engineering. Chào mừng đến với Kỹ thuật Lowis.
Guest Thank you! Cảm ơn bạn!
Jasmine This way, please . We need to take the lift to the 3rd floor. Mời đi lối này . Chúng ta cần đi thang máy lên tầng 3.
Guest OK. VÂNG.
Did you know?
Trong tiếng Anh Mỹ là thang máy là elevator. Trong tiếng Anh Anh, thang máy là lift. Ngoài ra, tầng đầu tiên trong tiếng Anh Mỹ là first floor, tiếng Anh Anh là ground floor.Jan Excuse me, are you Mr Stenson? Xin lỗi, ông có phải là ông Stenson không?
Visitor Yes, that’s right. Vâng đúng vậy.
Jan Hello. I’m Jan Smith. Xin chào. Tôi là Jan Smith.
Visitor Mr. Brown asked me to meet you. Welcome to our company. Ông Brown yêu cầu tôi gặp ông. Chào mừng đến với công ty của chúng tôi.
Jan Thank you very much . Cảm ơn rất nhiều .
Visitor Come this way, please. We need take the lift to the 8th floor Mời đi lối này. Chúng ta cần đi thang máy lên tầng 8.
Jan Of course . This is a great building. Tất nhiên . Đây là một tòa nhà tuyệt vời.
Visitor Yes, it’s a nice place to work. Vâng, đây là một nơi làm việc tuyệt vời.
Language tip
Dùng Excuse me để bắt đầu cuộc trò chuyện với người mà bạn không biết hoặc ngắt lời ai đó khi họ đang nói.
Sử dụng số thứ tự - first, second, third, fourth, fifth, v.v. - cho số tầng nhà.