3. Đàm thoại về công việc của bạn – hỏi công việc của người khác

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
  • Có nhiều bạn đã tham gia khảo sát nhưng chưa đăng ký VIP, đăng ký VIP gấp để mình + thêm thời gian cho mọi người nha.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.Visitor So, what do you do?
You I’m a sales and marketing assistant.
Visitor I see, that’s interesting. Are you very busy?
You Really busy! The sales team travels a lot and I make all the flight and hotel reservations.
Visitor And are you responsible for anything?
You I deal with inquiries and send out information about our products.
Visitor Do you do anything else?
You Yes, I also help to organize the sales conference which is a big job!
You can say skedule or shedule with the word schedule. In American English it is 'skedule' but with British English speakers you will hear both forms.