4. Đàm thoại khiến khách hàng cảm thấy được hoan nghinh – chăm sóc khách hàng

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
  • Có nhiều bạn đã tham gia khảo sát nhưng chưa đăng ký VIP, đăng ký VIP gấp để mình + thêm thời gian cho mọi người nha.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.You Can I take your coats?
Visitor 1 Thank you.
Visitor 2 Here you are.
You Would you like to sit down?
Visitor 1 Thanks.
You Would you like some coffee or juice?
Visitor 1 I’d like some coffee, please.
You What about you, Mr Carter?
Visitor 2 I’d like some orange juice.
You I’m afraid Ms Kennedy is in a meeting.
Visitor 1 No problem.
You She should be here soon.
Visitor 2 Thanks.
Cách nói khác của Don't worry khi người khác xin lỗi là No problem. Người Úc cũng dùng No worries.
Người Mỹ thường hỏi bạn có cần thêm kem vào cà phê không, chứ ko dùng sữa.