Nguồn gốc

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Nguồn text Tiếng Việt ở đây
Nguồn text Tiếng Anh ở đây
Paralleled text by sachsongngu.top
Khuyến khích các bạn hãy mua sách để giúp nhà xuất bản và dịch giả.


HÀNH TRÌNH CỦA LINH HỒN

JOURNEY OF SOULS

Michael Newton, Ph.D.

NXB Llwelyn. USA. In lần thứ nhất, 1995.
Dịch theo bản in lần thứ 33, năm 2013.

Việt dịch: Đỗ Tư Nghĩa


VÀI GHI CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH

Cuốn sách này đưa ra một số chi tiết, những điều “khác lạ,” khó tin, về thế giới linh hồn. Do vậy, chúng ta không cần phải “tin” tất cả những điều đó.
Chú ý: cuốn sách này có nhiều cái rất khác với những cuốn sách về “kinh nghiệm cận tử.” Chúng ta cần biết: những người chết đi, rồi sống lại, là những người chưa “chết hẳn,” do vậy, [thường khi] họ chưa thực sự đi sâu vào thế giới linh hồn. Trái lại, cuốn sách này thực sự trình bày cặn kẽ về thế giới linh hồn, được những thân chủ [trong cơn thôi miên] tường thuật lại những kiếp quá khứ của họ, với tư cách là những linh hồn, khi cơ thể vật lý của họ đã “chết hẳn.”
Riêng với bản thân người dịch, thì đây là một cuốn sách rất bổ ích. Nó đã làm thay đổi quan niệm của tôi về thế giới linh hồn. Dĩ nhiên, có một số người không phải là đối tượng của cuốn sách này. Mọi sự, tùy thuộc vào “duyên”!
Tất cả những chú thích [notes] trong văn bản, đều là của tác giả. Trái lại, tất cả những cước chú [footnote] – ở cuối trang – trong bản dịch này, đều là của người dịch. Chúng tôi có chua thêm một số từ tiếng Anh, để bạn đọc có thể tham khảo. Hầu hết những chỗ in đậm trong bản dịch, là của người dịch.
Trong quá trình dịch, tôi đã cố bám sát nguyên tác tối đa, như có thể. Tuy nhiên, có một số chỗ, chúng tôi chỉ dịch thoát ý, cho câu văn được rõ nghĩa hơn.
Dù đã cố gắng nhiều, nhưng chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Rất mong bạn đọc góp ý, để bản dịch được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cám ơn.

Đỗ Tư Nghĩa
20.9.2016