Nguồn gốc

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Chí Tôn Ca
Bhagavad Gita

Nguồn text Tiếng Việt ở đây
Nguồn text Tiếng Anhở đây
Sắp text Sách Song Ngữ

Tác giả: Vyasa
Biên dịch: Trần Kim Thư (dịch từ bản tiếng Anh Bhagavad Gita As It Is)
Hiệu đính: Vũ Thanh Hòa, Prana (with Love)
NXB Tôn giáo

(THĐP Version)