Nguồn gốc

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

Chí Tôn Ca
Bhagavad Gita

Nguồn text Tiếng Việt ở đây
Nguồn text Tiếng Anhở đây
Sắp text Sách Song Ngữ

Tác giả: Vyasa
Biên dịch: Trần Kim Thư (dịch từ bản tiếng Anh Bhagavad Gita As It Is)
Hiệu đính: Vũ Thanh Hòa, Prana (with Love)
NXB Tôn giáo

(THĐP Version)