Nguồn gốc

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
  • Có nhiều bạn đã tham gia khảo sát nhưng chưa đăng ký VIP, đăng ký VIP gấp để mình + thêm thời gian cho mọi người nha.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

Chí Tôn Ca
Bhagavad Gita

Nguồn text Tiếng Việt ở đây
Nguồn text Tiếng Anhở đây
Sắp text Sách Song Ngữ

Tác giả: Vyasa
Biên dịch: Trần Kim Thư (dịch từ bản tiếng Anh Bhagavad Gita As It Is)
Hiệu đính: Vũ Thanh Hòa, Prana (with Love)
NXB Tôn giáo

(THĐP Version)