Nguồn gốc

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
  • Có nhiều bạn đã tham gia khảo sát nhưng chưa đăng ký VIP, đăng ký VIP gấp để mình + thêm thời gian cho mọi người nha.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

TỰ DO ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG

THE FIRST & LAST FREEDOM
Tác giả: Jiddu Krishnamurti
Lời dịch: Ông Không 2010
~✶~
Nguồn: thuvienhoasen.org
Tạo ebook lần đầu: kaoaye
Điều chỉnh (10/07/‘16): QuocSan

Nguồn text Tiếng Việt tại đây
Nguồn text Tiếng Anh tại đây
Sắp text sachsongngu.top