Luật đầu tư công – Law on Public Investment 2019

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
—————

Hanoi, June 13, 2019

NATIONAL ASSEMBLY
——-

No. 39/2019/QH14


Do website không đặt quảng cáo nên không có nguồn thu để giúp admin duy trì website nên nội dung này chỉ hiển thị với thành viên VIP. (Nhấn vào đây để nâng cấp lên VIP). Nếu đã có tài khoản VIP, xin vui lòng đăng nhập ở bên dưới gốc phải.
  • 12
    Shares