Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
—————
Hanoi, June 14, 2019

THE NATIONAL ASSEMBLY
——-
No. 44/2019/QH14


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên VIP. (Nhấn vào đây để nâng cấp lên VIP). Nếu đã có tài khoản VIP, xin vui lòng đăng nhập ở bên dưới gốc phải.