Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
—————
Hanoi, June 14, 2019

THE NATIONAL ASSEMBLY
——-
No. 44/2019/QH14


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên VIP. (Nhấn vào đây để nâng cấp lên VIP). Nếu đã có tài khoản VIP, xin vui lòng đăng nhập ở bên dưới gốc phải.