Luật Dân Quân Tự Vệ – Law on Militia and Self-defense forces 2019

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
—————-

Hanoi, November 22, 2019

NATIONAL ASSEMBLY
——-

Law No. 48/2019/QH14


Do website không đặt quảng cáo nên không có nguồn thu để giúp admin duy trì website nên nội dung này chỉ hiển thị với thành viên VIP. (Nhấn vào đây để nâng cấp lên VIP). Nếu đã có tài khoản VIP, xin vui lòng đăng nhập ở bên dưới gốc phải.