ĐẠO PHỤC CỦA CHÁNH TRỊ SỰ

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

CHÚ GIẢI: Chánh Trị Sự mặc Đạo phục, y như Lễ Sanh, song toàn bằng vải trắng, nịt ngang lưng một sợi dây cũng bằng vải trắng cho thiệt cứng như dây nịt: bề ngang 0m05, áo Đạo cổ trịt viền chỉ kim tuyến vàng, nơi tay trái có ba sắc Đạo bề ngang (0m06 bề dài 0m10) đầu bịt khăn đen bảy lớp chữ Nhơn, nơi khăn đen ngay giữa trán có thêu ba Cổ Pháp, y như trên mão Tiểu Phục của Hộ Pháp. Description : The Chánh Trị Sự / 正治事 wear a white robe like the one worn by the Student-Priests, made of white calico. The waist is drawn in by a narrow belt of the same material five centimetres wide. The neck of the robe is finished with a band of ribbon woven in yellow-gold thread. On the left arm there is a group of ribbons in three colours (yellow, blue, red). These are six centimetres wide and ten centimetres long. On their heads they wear a black turban with seven layers one on top of the other, arranged in the form of the character “Nhơn / 人” (Humanity).On the front of the turban there are three distinctive signs embroidered : “The Book of Spring and Autumn, the Feather Duster of Purification, and the Bowl of Sakyamuni” as on the small headdress of Hộ Pháp / 護法.