CỬU TRÙNG ĐÀI NỮ PHÁI: QUYỀN HÀNH CHÁNH TRỊ SỰ

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
QUYỀN HÀNH CHÁNH TRỊ SỰPOWERS OF THE CHÁNH TRỊ SỰ / 正治事
CHÚ GIẢI: Y như quyền Chánh Trị Sự Nam Phái song chưởng quản phần Nữ Phái mà thôi.Attributions : The Chánh Trị Sự / 正治事 of the Women's College have the same functions as the Chánh Trị Sự / 正治事 of the Men's College. They are concerned only with the women.
Chánh Trị Sự mặc Đạo Phục y như Lễ Sanh, song toàn bằng vải trắng, nịt ngang lưng một sợi dây cũng bằng vải trắng, cho thiệt cứng như dây nịt (bề ngang 0m03) áo Đạo cổ trịt viền chỉ kim tuyến vàng, They wear a form of ceremonial dress like the one worn by the Student-Priestesses, but made of white calico. Their robes have a narrow belt .03m. wide and the neck is embroidered with woven yellow-gold thread.
nơi tay trái có ba sắc Đạo (bề ngang 0m06 bề dài 0m10) đầu để trần.On the left arm is sewn a three-coloured ribbon (yellow, blue and red), 3 centimetres wide and 10 centimetres long. They do not have any head-covering.