CỬU TRÙNG ĐÀI NỮ PHÁI: QUYỀN HÀNH CHÁNH TRỊ SỰ

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
  • Có nhiều bạn đã tham gia khảo sát nhưng chưa đăng ký VIP, đăng ký VIP gấp để mình + thêm thời gian cho mọi người nha.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.
QUYỀN HÀNH CHÁNH TRỊ SỰPOWERS OF THE CHÁNH TRỊ SỰ / 正治事
CHÚ GIẢI: Y như quyền Chánh Trị Sự Nam Phái song chưởng quản phần Nữ Phái mà thôi.Attributions : The Chánh Trị Sự / 正治事 of the Women's College have the same functions as the Chánh Trị Sự / 正治事 of the Men's College. They are concerned only with the women.
Chánh Trị Sự mặc Đạo Phục y như Lễ Sanh, song toàn bằng vải trắng, nịt ngang lưng một sợi dây cũng bằng vải trắng, cho thiệt cứng như dây nịt (bề ngang 0m03) áo Đạo cổ trịt viền chỉ kim tuyến vàng, They wear a form of ceremonial dress like the one worn by the Student-Priestesses, but made of white calico. Their robes have a narrow belt .03m. wide and the neck is embroidered with woven yellow-gold thread.
nơi tay trái có ba sắc Đạo (bề ngang 0m06 bề dài 0m10) đầu để trần.On the left arm is sewn a three-coloured ribbon (yellow, blue and red), 3 centimetres wide and 10 centimetres long. They do not have any head-covering.